אלגברה - טכניקה אלגברית, משוואות ומערכת משוואות
02:45:27
28 סרטונים
בעיות תנועה שאלון 35804 / 035481
01:55:45
18 סרטונים
הסתברות שאלון 35804 / 035481
05:12:40
44 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי שאלון 35804 / 035481
04:19:04
39 סרטונים
טריגונומטריה (פונקציות טריגונומטריות, משפט הסינוסים וקוסינוסים) שאלון 35804 / 035481
05:07:01
43 סרטונים

גאומטריה אנליטית שאלון 35804 / 035481

קטעים

מרחק בין נקודות (אורך קטע), אמצע קטע.
 

ישרים

משוואת ישר על פי שתי נקודות ועל פי שיפוע ונקודה, הקבלה, חיתוך וניצבות.

מעגל

משוואת מעגל קנוני ומשוואת מעגל כללי
  (x-a)2 + (y-b)2=R2.
חיתוך של מעגל וישר, חיתוך של שני מעגלים, משיק למעגל בנקודה שעל המעגל (כתנאי ניצבות). מעגל המשיק לאחד או שני הצירים.

 
 
92 סרטונים
08:23:29
 

סרטונים

OPEN BOOK