המרכז האקדמי רופין

סטטיסטיקה א

סטטיסטיקה א' רופין המחלקה למנהל עסקים
13:46:31
4 פרקים
121 סרטונים
159 ₪

סטטיסטיקה ב

סטטיסטיקה ב למנהלים - רופין
14:29:24
9 פרקים
108 סרטונים
159 ₪

מתמטיקה

מתמטיקה - רופין למדע"ה
54:24:47
17 פרקים
605 סרטונים
99 ₪

כלכלה

מבוא למיקרו כלכלה רופין
12:15:55
6 פרקים
80 סרטונים
159 ₪
מבוא למאקרו כלכלה המרכז האקדמי רופין
15:55:26
8 פרקים
124 סרטונים
159 ₪

OpenBook