סרטונים בחינם מקרוכלכלה האוניברסיטה הפתוחה 10126

רוצה להצליח בקורס?  >> הגעת למקום הנכון!

קורס מבוא למקרוכלכלה אונליין בנוחות שלך ובזמן שלך!

הקורס כולל כ 1300 סרטונים, סרטוני הסברים, תרגול נרחב, ספר קורס, פתרונות לממ"נים וממ"חים מסמסטרים קודמים!

מה הקורס כולל?

 

 • הקורס כולל כ 1300 סרטונים
 • פתרונות לממ"נים, ממ"חים מסמסטרים קודמים 
 • סרטוני הסבר
 • תרגול נרחב
 • ספר קורס

 

משך מנוי: 90 ימים.

 

אז... מה נלמד בקורס?

הקורס עוסק בחשבונאות לאומית ובניתוח קביעת התוצר הלאומי והרכב שימושיו, תוך שילוב בין המערכת הריאלית – שוק המוצרים, והמערכת המוניטרית – שוק הכסף.
בחלק א של הקורס מוצג המשק כמשק סגור.

בחלק ב, הדיון המַקרו-כלכלי מביא בחשבון את הקשרים עם שאר העולם, והקורס מנתח את הפעילות הכלכלית החורגת מתחומו של המשק הלאומי היחיד – המשק הפתוח.

יחידות הלימוד

חלק א

 • מבוא: הצגת התחום והצגת מושגי יסוד

 • החשבונאות הלאומית

 • מרכיבי הביקוש המצרפי

 • שיווי משקל בשוק המוצרים

 • הכסף במשק ומערכת הבנקאות

 • שוק הכסף

 • שיווי משקל משולב – שוק המוצרים ושוק הכסף

חלק ב

 • מאזן התשלומים ושוק מטבע החוץ

 • משק פתוח

 • אינפלציה

 

 

סרטונים לדוגמה בחינם :

ממ"ח 01

שאלה מממ"ח 01 

איזו מהרשימות הבאות כוללת רק משתני זרם?

א. פדיון חודשי של פירמה, יבוא שנתי, כמות הדירות במשק.

ב. יצוא חודשי, צריכה ציבורית שנתית, יתרות המט"ח של ישראל

ג. תוצר חודשי, צריכה פרטית רבעונית והשקעה שנתית.

ד. צריכה ציבורית שנתית, מלאי ההון של המשק.

ה. אף אחת מהרשימות א-ד אינה מתאימה.

 

פתרון שאלה ממ"ן 11  שאלה 2.5 סמסטר 2021א'

 

 

לפירמה מוצעות שתי תוכניות השקעה (באלפי ש"ח):

תקבולים נקיים

 

 

 

t=2

 

t=1

השקעה

ב- t=0

 

תכנית

605

550

900

א

1,210

0

900

ב

מכאן ניתן להסיק, כי:

א. אם שער הריבית הרלבנטי לפירמה הוא 5% והפירמה צריכה לבחור רק באחת מהן אז היא תבצע את תוכנית ב.

ב. אם שער הריבית הרלבנטי לפירמה הוא 10% והפירמה מתכוונת לבצע את כל תוכניות ההשקעה הכדאיות, אז היא תבצע רק את תוכנית א.

ג. אם שער הריבית הרלבנטי לפירמה הוא 10% אז הערך הנוכחי הנקי של תוכנית ב גדול מזה של תכנית א.

ד. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

 

 

ממ"ח 02

 

במערכת הבנקאית של משק נתון שבסיס הכסף הוא 1,000 ש"ח, כמות הכסף היא 3,000 ש"ח ויחס הרזרבה הוא 0.2.

מכאן ניתן להסיק כי:

הלוואות הבנקים הן ______ ש"ח , הרזרבות הן ______ ש"ח והמזומן בידי הציבור הוא ______ ש"ח.

 

 

ממ"ח 02 

הניחו כי במערכת הבנקאות של המשק במצב המוצא ידועים הנתונים הבאים:

המזומן שבידי הציבור- 200 ש"ח, הרזרבות- 600 ש"ח, יחס הרזרבה המינימלי- 0.25 , כמות הכסף- 2,600 ש"ח וההלוואות של הבנקים לציבור – 1,800 ש"ח.

הציבור הגדיל את המזומן שבידיו ב- 100 ש"ח ובמקביל הבנק המרכזי קנה אג"ח מהציבור ב- 100 ש"ח. כתוצאה משני שינויים אלה:

א. כמות הכסף לא תשתנה ש"ח אך מאזן הבנקים המסחריים ישתנה

ב. כמות הכסף תקטן והרזרבות יגדלו.

ג. כמות הכסף תגדל ב- 100 ש"ח ולא יהיה שינוי במאזן הבנקים המסחריים.

ד. כמות הכסף תקטן ב- 100 ש"ח ולא יהיה שינוי במאזן הבנקים המסחריים.

ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

 

 

 

ממ"ן 12

 

להלן נתונים על משק סגור באבטלה, במיליוני ש"ח.

עקומת הצריכה הפרטית במשק נתונה על ידי: C=75+0.7𝑌_𝑑

כאשר 𝑌_𝑑 ההכנסה הפנויה ו- C הצריכה הפרטית.

עקומת ההשקעה במשק נתונה על-ידי: I=25+0.1Y

כאשר Y התוצר ו- I ההשקעה.

הצריכה הציבורית שווה ל- 50 מיליון ש"ח והממשלה אינה גובה מסים.

א. חשבו את הביקוש המצרפי, את המכפיל, את התוצר הלאומי של שיווי משקל, את הצריכה הפרטית ואת ההשקעה. הציגו בתרשים את עקומת הביקוש המצרפי והראו בעזרת קו עזר ששיפועו 1 את תוצר שיווי המשקל שחישבתם.

 

 

ממ"ח 03

 

להלן פירוט כל העסקות עם העולם שבוצעו בשנה האחרונה:

בעקבות אסון טבע, ישראל נתנה למדינה אחרת מענק בסחורות ששווין 500 מיליון דולר.

צה"ל רכש בחו"ל ציוד צבאי בסך של 2,500 מיליון דולר. מחצית מהתשלום שולמה במזומן והיתרה באשראי ל- 3 שנים.

משקיעים ישראלים רכשו מניות בחו"ל (במזומן) בסכום כולל של 1,000 מיליון דולר.

ישראל שילמה במזומן 500 מיליון דולר לבנק אמריקני בעבור ריבית על הלוואות.

להלן שלוש טענות לגבי מאזן התשלומים של המשק:

בחשבון השוטף יש גירעון של 2,500 מיליון דולר.

בחשבון ההון יש עודף של 250 מיליון דולר.

יתרות המט"ח קטנו ב- 2,750 מיליון דולר.

 

 

 

OpenBook