מתמטיקה 3 יח"ל שאלונים 801/182, 802/381 ו- 803/382

 

רוצה להצליח במתמטיקה 3 יח"ל בבגרות?  >> הגעת למקום הנכון!

קורס שלם ומלא לבגרות במתמטיקה 3 יח"ל אונליין כדי לעבור את הבגרות בהצלחה!

ניתן לקנות את כל קורס מתמטיקה 3 יח"ל או כל שאלון בנפרד!

הקורס כולל יותר מ 1300 סרטונים, ספר פרק, סרטוני הסברים, תרגול נרחב, פתרונות לבגרויות משנים קודמות!

 

 

 

מה הקורס כולל?

 

  • הקורס כולל יותר מ 1300 סרטונים
  • פתרונות לבגרויות משנים קודמות
  • סרטוני הסבר
  • תרגול נרחב
  • ספר פרק

 

משך מנוי: חצי שנה !

 

סרטונים לדוגמה בחינם :

שאלון 801/182

בעיות מילוליות

בגרות חורף 2014 

סרטון בחינם

טריגונומטריה

פתרון בגרוף חורף 2014

סרטון בחינם

גאומטריה אנליטית

קו ישר

סרטון בחינם

אמצע קטע

סרטון בחינם

פתרון בגרות חורף 2014

סרטון בחינם

 

סטטיסטיקה

בגרות 2011 הטלת קוביה פעמיים

סרטון בחינם

 

קריאת גרפים

מר לוי נוסע מביתו למרכז העיר ברכב פרטי, ושם הוא מחנה את רכבו. במרכז העיר יש שני חניונים שמיקומם נוח במיוחד. בחניון א: התעריף אינו תלוי באורך זמן החניה, והוא 12 שקלים ליום. בחניון ב: התעריף הוא כמתואר בגרף המצורף. הגרף מתאר את הקשר בין מספר שעות החנייה ובין התשלום לחנייה.

א. ביום א החנה מר לוי את רכבו בחניון ב בשעה 7:00 בבוקר, ועזב את החניון בשעה 10:00 בבוקר. כמה שילם מר לוי באותו בוקר עבור חנייה?

ב. ביום ב מר לוי ידע כי יישאר במרכז העיר 5 שעות, והוא בחר בחניון שתעריפו ל- 5 שעות הוא הזול יותר. כמה ישלם מר לוי עבור חנייה זאת?

ג. לכמה שעות לכל היותר יוכל מר לוי להחנות את מכוניתו, אם בכיסו 8 שקלים בלבד? נמקו.

ד. ביום ג החליט מר לוי להחנות את רכבו בחניון ב , כי על-פי חישוביו מחיר החנייה בחניון זה יהיה עבורו זול יותר. מה תוכלו לומר על מספר השעות שבכוונתו לשהות במרכז העיר?

סרטון בחינם

 

שאלון 802/381

גדילה ודעיכה

בגרות קיץ 2014

בנק מסוים מציע שתי תכניות חיסכון: "הכספת" ו"השקעה בטוחה".

א. מר לוי הפקיד בתכנית החיסכון "הכספת" 200,000 שקלים. בתכנית זו מרוויחים %5 בכל שנה. מהו סכום החיסכון שהיה למר לוי כעבור 3 שנות חיסכון?

ב. מר כהן הפקיד בתכנית החיסכון "השקעה בטוחה" 200,000 שקלים. בתכנית זו הרווח הכולל בתום 3 שנות חיסכון הוא %15. מי מבין השניים )מר לוי או מר כהן( הרוויח יותר בתום 3 השנים? נמק

סרטון בחינם

 

סדרות

בגרוץ קיץ 2014

לפניך גרף המתאר את מספר הכיסאות באולם קולנוע, בכל אחת מחמש השורות הראשונות באולם.

א. 1) כמה כיסאות יש בשורה הראשונה?

2) מצא את ההפרש בין מספר הכיסאות בשורה השנייה ובין מספר הכיסאות בשורה הראשונה.

ב. נתון כי ההפרש שמצאת בסעיף א נשאר קבוע בין כל שורה לשורה שלפניה. מצא כמה כיסאות יש בשורה ה־ 15.

סרטון בחינם

 

סטטיסטיקה והסתברות

פתרון תרגיל מהמאגר

במחסן מצויים שלושה מתקני התרעה נגד שרפה. ההסתברות שהמתקן הראשון יפעל במקרה של שרפה היא 0.9, ההסתברות שהמתקן השני יפעל במקרה של שרפה היא 0.95. ההסתברות שהמתקן השלישי יפעל במקרה של שרפה היא 0.8. מה ההסתברות שלפחות שניים מן המתקנים יפעלו במקרה של שרפה?

סרטון בחינם

 

שאלון 803/382

גאומטריה אנליטית

משוואת מעגל

סרטון בחינם

מעגל - מיקומה של נקודה ביחס למעגל

סרטון בחינם

פתרון בגרות קיץ מועד ב 2013 גאומטריה אנליטית שאלון 803

סרטון בחינם

פתרון בגרות 803 חורף 2013 גאומטריה אנליטית - מעגל

סרטון בחינם

 

חדוו"א 

 

 

הקשר בין גרף הפונקציה לנגזרה

סרטון בחינם

פתרון בגרות 803 קיץ מועד א 2014 בעיות קיצון

סרטון בחינם

פתרון בגרות 803 קיץ מועד ב 2014 חקירת פונקצית שורש

סרטון בחינם

OpenBook