סרטונים בחינם מיקרוכלכלה האוניברסיטה הפתוחה 10131

 

רוצה להצליח בקורס?  >> הגעת למקום הנכון!

קורס מבוא למיקרוכלכלה אונליין בנוחות שלך ובזמן שלך!

הקורס כולל כ 400 סרטונים, סרטוני הסברים, תרגול נרחב, ספר קורס, פתרונות לממ"נים מסמסטרים קודמים!

מה הקורס כולל?

 

  • הקורס כולל כ 400 סרטונים
  • פתרונות לשאלות נבחרות מממ"נים מסמסטרים קודמים
  • סרטוני הסבר
  • תרגול נרחב
  • ספר קורס

 

משך מנוי: 90 ימים.

 

אז... מה נלמד בקורס?

קורס זה מהווה את יסודות תורת הכלכלה, קורס בסיס ללימודי קורסים אחרים בכלכלה.

הכלכלה הוא מדע החוקר את התמודדו בני האדם עם קיומם של רצונות בלתי מוגבלים לצד מקורות מוגבלים למימוש רצונות אלה, בחירת אלטרנטיבות.

נושאי הלימוד:

מגבלת המקורות, עקומת התמורה וסחר.

ייצור  ועלויות ייצור,

תחרות משוכללת והיצע היצרן התחרותי.

ביקושי הצרכנים.

שיווי משקל בשוק משוכלל.

כשלי שוק – קיום מוצרים ציבוריים, מונופולים, השפעות חיצוניות -

והתערבות ציבורית‏ לשם טיפול בכשלים אלה.

תורת המשחקים וכלכלה התנהגותית

ערך וזמן - ערך נוכחי והיוון.

 

 

יחידות הלימוד

יחידה 1: הקדמה לקורס, מגבלת מקורות, עקומת התמורה התמחות וסחר.

יחידה 2: ייצור ועלויות הייצור

יחידה 3: תחרות משוכללת והיצע היצרן התחרותי

יחידה 4-5: שיווי משקל בשוק משוכלל

יחידה 6: כשלי שוק והתערבות ממשלה

יחידה 7: תורת המשחקים וכלכלה התנהגותית 

יחידה 8: ערך וזמן

 

סרטונים לדוגמה בחינם :

מוצר נורמלי, נטרלי ונחות. שינוי בהכנסה משפיע על הביקוש למוצר. מיקרו כלכלה

מוצר נורמלי – מוצר שהביקוש אליו גדל כתוצאה מעליית ההכנסה ולהפך

(מוצר מותרות - נסיעות לחו"ל, מסעדות וכו)

מוצר נחות – זהו מוצר שהביקוש אליו קטן כתוצאה מעליית ההכנסה ולהפך.

(לחם אחיד, נסיעה באוטובוס וכו).

מוצר ניטרלי – זהו מוצר שהביקוש אליו לא משתנה כתוצאה משינויים בהכנסה

(תרופות, פלפל, מלח, סוכר סוכרזית וכו)

צפייה בקורס המלא

 

מוצרים תחליפיים, משלימים ובלתי תלויים. איך שינוי במחיר מוצר X משפיע על מוצר Y. מיקרו כלכלה

מוצרים משלימים – הם מוצרים שצורכים אותם ביחד.

מוצרים תחליפיים – הם מוצרים שמספקים את אותו צורך, ניתן להשתמש במוצר א' כתחליף של ב'.

שני המוצרים יכולים לספק את אותו צורך מבחינת הצרכן.

מוצרים בלתי תלויים – מוצרים שאין קשר ביניהם

יתרון יחסי ויתרון מוחלט

פתרון סעיף א' בשאלה 1 מממ"ן 11  בסמסטר 2020ב'

במשק מייצרים שני מוצרים X  ו-Y.

 

במשק ישנם 100 עובדים ו 100 עובדות

כל עובד יכול לייצר יחידה 1 ממוצר X  או 3 יחידות ממוצר Y.

כל עובדת יכולה לייצר 4 יחידות ממוצר X  או 20 יחידות ממוצר Y.

א. שרטט את עקומת התמורה של המשק.

ב. המשק מעוניין לייצר ממוצר X 300 יחידות (וכמה שיותר יחידות ממוצר Y):

1. כיצד יקצה את ג"י שברשותו בין המוצרים?

2. כמה יחידות ייצר מכל מוצר?

3. חשבו הוצאה אלטרנטיבית כוללת, ממוצעת ושולית לייצור X  ולייצור Y (בנקודה בה המשק מייצר).

 

 

 

טענה ממ"ן 11

 

חוו דעתכם על הטענות הבאות. ציינו האם הטענה נכונה או שאינה נכונה ונמקו בקצרה בעזרת שרטוט או דוגמה מספרית. אם לגורם ייצור א' יש יתרון מוחלט על פני גורם ייצור ב' בייצור מוצר X וגם בייצור מוצר Y, אז יש לו גם יתרון יחסי על פני גורם ייצור ב' לפחות באחד המוצרים.

 

 

טענה ממ"ן 12

 

 

חוו דעתכם על הטענות הבאות. ציינו האם הטענה נכונה או שאינה נכונה ונמקו בקצרה בעזרת שרטוט או דוגמה מספרית. אם AVC במגמת עליה אז גםATC תהיה במגמת עליה.

 

פתרון טענה ממ"ן 12

חוו דעתכם על הטענה הבאה.

ציינו האם הטענה נכונה או שאינה נכונה ונמקו בקצרה.

אם ההוצאות הכוללות של היצרן גבוהות מפדיונו, אז הייצור בהכרח אינו כדאי עבורו.

 

ממ"ן 13

 

בשוק העבודה יש עקומות ביקוש והיצע רגילות.

קבעו עבור כל אחד מהשינויים הבאים מה יקרה בשיווי משקל לשכר העבודה ולכמות העובדים המועסקת (הניחו שהביקוש למוצר גמיש לחלוטין ואין צורך לנתח מה יקרה בשוק המוצר) :

הרבה עובדים עזבו את המשק.

 

 

 

OpenBook