סרטונים בחינם קורס כלכלה מיקרו

רוצה להצליח בקורס?  >> הגעת למקום הנכון!

קורס מבוא למיקרוכלכלה אונליין בנוחות שלך ובזמן שלך!

 

אז... מה נלמד בקורס?

קורס זה מהווה את יסודות תורת הכלכלה, קורס בסיס ללימודי קורסים אחרים בכלכלה.

הכלכלה הוא מדע החוקר את התמודדו בני האדם עם קיומם של רצונות בלתי מוגבלים לצד מקורות מוגבלים למימוש רצונות אלה, בחירת אלטרנטיבות.

נושאי הלימוד:

  • מגבלת המקורות, עקומת התמורה וסחר.

  • ייצור – מושגים בסיסיים, עלויות ייצור, והיצע היצרן התחרותי.

  • ביקושי הצרכנים.

  • שיווי משקל בשוק תחרותי.

  • כשלי שוק – קיום מוצרים ציבוריים, מונופולים, השפעות חיצוניות - והתערבות ציבורית‏ לשם טיפול בכשלים אלה.

  • ערך נוכחי והיוון.

 

 

יחידות הלימוד

יחידה 1: הבעיה הכלכלית

יחידה 2: תחרות משוכללת: התנהגות היצרן

יחידה 3: תחרות משוכללת: התנהגות הצרכן

יחידה 4-5: קביעת מחיר בשוק תחרותי

יחידה 6: מונופול ותחרות לא משוכללת

 

סרטונים לדוגמה בחינם :

מוצר נורמלי, נטרלי ונחות. שינוי בהכנסה משפיע על הביקוש למוצר. מיקרו כלכלה

מוצר נורמלי – מוצר שהביקוש אליו גדל כתוצאה מעליית ההכנסה ולהפך

(מוצר מותרות - נסיעות לחו"ל, מסעדות וכו)

מוצר נחות – זהו מוצר שהביקוש אליו קטן כתוצאה מעליית ההכנסה ולהפך.

(לחם אחיד, נסיעה באוטובוס וכו).

מוצר ניטרלי – זהו מוצר שהביקוש אליו לא משתנה כתוצאה משינויים בהכנסה

(תרופות, פלפל, מלח, סוכר סוכרזית וכו)

 

מוצרים תחליפיים, משלימים ובלתי תלויים. איך שינוי במחיר מוצר X משפיע על מוצר Y. מיקרו כלכלה

מוצרים משלימים – הם מוצרים שצורכים אותם ביחד.

מוצרים תחליפיים – הם מוצרים שמספקים את אותו צורך, ניתן להשתמש במוצר א' כתחליף של ב'.

שני המוצרים יכולים לספק את אותו צורך מבחינת הצרכן.

מוצרים בלתי תלויים – מוצרים שאין קשר ביניהם

יתרון יחסי ויתרון מוחלט

פתרון סעיף א' בשאלה 1 

במשק מייצרים שני מוצרים X  ו-Y.

 

במשק ישנם 100 עובדים ו 100 עובדות

כל עובד יכול לייצר יחידה 1 ממוצר X  או 3 יחידות ממוצר Y.

כל עובדת יכולה לייצר 4 יחידות ממוצר X  או 20 יחידות ממוצר Y.

א. שרטט את עקומת התמורה של המשק.

ב. המשק מעוניין לייצר ממוצר X 300 יחידות (וכמה שיותר יחידות ממוצר Y):

1. כיצד יקצה את ג"י שברשותו בין המוצרים?

2. כמה יחידות ייצר מכל מוצר?

3. חשבו הוצאה אלטרנטיבית כוללת, ממוצעת ושולית לייצור X  ולייצור Y (בנקודה בה המשק מייצר).

 

 

 

טענה 

 

חוו דעתכם על הטענות הבאות. ציינו האם הטענה נכונה או שאינה נכונה ונמקו בקצרה בעזרת שרטוט או דוגמה מספרית. אם לגורם ייצור א' יש יתרון מוחלט על פני גורם ייצור ב' בייצור מוצר X וגם בייצור מוצר Y, אז יש לו גם יתרון יחסי על פני גורם ייצור ב' לפחות באחד המוצרים.

 

 

טענה 

חוו דעתכם על הטענות הבאות. ציינו האם הטענה נכונה או שאינה נכונה ונמקו בקצרה בעזרת שרטוט או דוגמה מספרית. אם AVC במגמת עליה אז גםATC תהיה במגמת עליה.

 

פתרון טענה 

חוו דעתכם על הטענה הבאה.

ציינו האם הטענה נכונה או שאינה נכונה ונמקו בקצרה.

אם ההוצאות הכוללות של היצרן גבוהות מפדיונו, אז הייצור בהכרח אינו כדאי עבורו.

 

 

שאלה

בשוק העבודה יש עקומות ביקוש והיצע רגילות.

קבעו עבור כל אחד מהשינויים הבאים מה יקרה בשיווי משקל לשכר העבודה ולכמות העובדים המועסקת (הניחו שהביקוש למוצר גמיש לחלוטין ואין צורך לנתח מה יקרה בשוק המוצר) :

הרבה עובדים עזבו את המשק.

 

 

 

OpenBook