***תרגיל*** סטטיסטיקה ב' - רווח סמך לפרופורציה - דוגמא שנייה

מועמד לראשות עירייה מסוימת מעוניין לאמוד את פרופורציית התומכים בו,

כך שיוכל להיות בטוח בהסתברות של 98% ששגיאת האמידה לא תעלה על 0.03.

איזה גודל מדגם יבטיח לו הסתברות כזאת?

 
00:02:04
 

סרטונים נוספים

OpenBook