***תרגיל*** סטטיסטיקה ב' - רווח סמך לפרופורציה - דוגמא 6

על-פי נתוני בתי המשפט לתעבורה,

פרופורציית המשפטים המסתיימים בשלילת רישיון נהיגה היא 0.6.

מתוך 120 משפטי תעבורה שהתקיימו בפני שופט א' הסתיימו 90 בשלילת רישיון.

א. מצא רווח סמך ברמת סמך 99% לפרופורציית השלילות שפוסק שופט א'.

ב. לאורך כמה משפטים יש לבחון את החלטות השופט כדי לקבל רווח סמך ברמת סמך 99% שאורכו קטן מ -0.05 ? 

 
00:04:50
 

סרטונים נוספים

OpenBook