מבוא לאמידה נקודתית ומרווחית

אמידה:

(1)אמידה נקודתית
(2)אמידה מרווחית
 
 

ביחידה זו נלמד לאמוד מדדים (פרמטרים) של אוכלוסייה ומשתנים מקריים בעזרת מדדים (סטטיסטיים) של המדגם

ונבטא את דיוק האומדן הזה ע"י רווח שנקרא "רווח סמך".

נדון בבעיות של הערכת גודלו של פרמטר מסוים באוכלוסייה נתונה, על סמך מדגם מקרי מתוך האוכלוסייה הערכה כזו נקראת אמידה.

אמידה נכנסת לשימוש כאשר לא ידוע הפרמטר באוכלוסייה ואנו צריכים לתת הערכה באמצעות אחד הסטטיסטיים.

האמידה נעשית בשני שלבים:

* אמידה נקודתית – כאשר אנו מעריכים את הפרמטר באמצעות ערך מספרי אחד ויחיד. מציאת סטטיסטי שיהווה אומד נקודתי לפרמטר הלא ידוע של האוכלוסייה.
*אמידה מרווחית – הערכה באמצעות טווח של ערכים. מציאת רווח מקרי שנקבע ע"י האומד הנקודתי ומכיל בתוכו בהסתברות גבוהה את הפרמטר הנאמד. הרווח קרוי רווח סמך.

 

מרתון בסטטיסטיקה ב'  30112 / 30204‎

 
5 סרטונים
00:33:53
 
יחידה 9: התפלגות נורמלית, בינומית והתפלגות הדגימה
05:47:12
46 סרטונים
רווח סמך לתוחלת
01:16:18
11 סרטונים
רווח סמך לפרופורציה
00:31:48
8 סרטונים
רווח סמך להפרש פרופורציות
00:26:44
6 סרטונים
רווח סמך להפרש תוחלות
00:29:32
5 סרטונים
רווח סמך לשונות האוכלוסייה
00:29:05
5 סרטונים
יחידה 11: מבוא לבדיקת השערות
00:17:47
4 סרטונים
יחידה 11: בדיקת השערות על פרופורציות
01:06:25
6 סרטונים
יחידה 11: בדיקת השערות על שונות אחת ושתי שונויות
00:23:28
5 סרטונים
יחידה 11: בדיקת השערות על תוחלת כשהשונות ידועה בעזרת ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית
00:52:39
8 סרטונים
יחידה 11: בדיקת השערות על תוחלות כאשר השונויות אינן ידועות
00:50:41
6 סרטונים
יחידה 12: 12.1 מבחנים אי-פרמטרים למשתנה מקרי אחד
01:00:22
10 סרטונים
יחידה 12: 12.3 מבחנים אי-פרמטרים להשוואת שני מדגמים בלתי תלויים
01:07:31
14 סרטונים
יחידה 12: 12.2 מבחנים אי-פרמטרים להשוואת שני מדגמים מזווגים
00:34:58
9 סרטונים
פתרונות לשאלות לממ"ן 14 מבחנים א-פרמטרים
10:44:26
114 סרטונים
ממ"ן 13 בדיקת השערות
11:36:56
76 סרטונים
פתרונות לשאלות ממ"ן 12 - שאלות בנושא רווח סמך 30112 / 30204‎
05:37:34
55 סרטונים
אמידה - רווח סמך (כל הפרקים של יחידת אמידה ר"ס ביחד)
03:19:45
37 סרטונים
יחידה 11: בדיקת השערות (כל הפרקים של יחידה 11 ביחד)
03:24:03
30 סרטונים
יחידה 12: מבחנים א-פרמטריים (כל הפרקים של יחידה 12 ביחד)
02:16:21
27 סרטונים
2018ב' הכוונה לשאלות מממ"ן 15 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:35:35
5 סרטונים
2018ב' הכוונה לשאלות מממ"ן 14 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:28:03
5 סרטונים
2018ב' הכוונה לשאלות מממ"ן 13 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:39:50
4 סרטונים
פתרונות לשאלות ממ"ן 11 סטטיסטיקה ב' 30112
05:08:39
37 סרטונים
2019א' הכוונה לשאלות מממ"ן 11 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:58:35
6 סרטונים
2019א' הכוונה לשאלות מממ"ן 12 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:42:35
5 סרטונים
2019א' הכוונה לשאלות מממ"ן 13 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:40:13
4 סרטונים
2019א' הכוונה לשאלות מממ"ן 14 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:50:55
9 סרטונים
2019א' הכוונה לשאלות מממ"ן 15 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:50:03
7 סרטונים
פתרונות לשאלות ממ"ח 01 סטטיסטיקה ב' 30112
02:40:55
46 סרטונים
2019ג' הכוונה לשאלות ממ"ח 01 סטטיסטיקה ב' 30112
01:11:00
20 סרטונים
2019ב' הכוונה לשאלות מממ"ן 11 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:49:05
7 סרטונים
2019ב' הכוונה לשאלות מממ"ן 12 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:49:53
5 סרטונים
2019ב' הכוונה לשאלות ממ"ח 01 סטטיסטיקה ב' 30112
00:52:45
20 סרטונים
2019ב' הכוונה לשאלות מממ"ן 13 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:53:51
6 סרטונים
2019ב' הכוונה לשאלות מממ"ן 14 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:47:18
9 סרטונים
2019ב' הכוונה לשאלות מממ"ן 15 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
01:00:55
9 סרטונים
SPSS
04:12:22
33 סרטונים
2019ג' הכוונה לשאלות מממ"ן 11 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:47:09
5 סרטונים
2019ג' הכוונה לשאלות מממ"ן 12 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:35:45
5 סרטונים
2019ג' הכוונה לשאלות מממ"ן 13 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:42:35
5 סרטונים
2019ג' הכוונה לשאלות מממ"ן 14 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:42:26
8 סרטונים
2019ג' הכוונה לשאלות מממ"ן 15 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:45:55
7 סרטונים
2020א' הכוונה לשאלות מממ"ן 11 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
01:00:25
6 סרטונים
2020א' הכוונה לשאלות מממ"ן 12 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:44:15
5 סרטונים
2020א' הכוונה לשאלות מממ"ן 13 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:47:35
5 סרטונים
2020א' הכוונה לשאלות ממ"ח 01 סטטיסטיקה ב' 30112
01:11:00
20 סרטונים
2020א' הכוונה לשאלות מממ"ן 14 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:44:13
9 סרטונים
2020א' הכוונה לשאלות מממ"ן 15 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:48:30
7 סרטונים
2020ב' הכוונה לשאלות מממ"ן 11 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:46:40
7 סרטונים

OpenBook