יחידה 11: בדיקת השערות (כל הפרקים של יחידה 11 ביחד)

השערות

טעויות החלטה

עוצמת המבחן  ומובהקות התוצאה

11.1.1 בדיקת השערות על תוחלת אחת שונות ידועה

11.2.1 בדיקת השערות על תוחלת אחת שונות לא ידועה

11.2.2 בדיקת השעות על הפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים

11.2.3 בדיקת השערות על הפרש תוחלות שונות לא ידועה מדגמים תלוים מזווגים

11.3.1 בדיקת השערות על פרופורציה

11.3.2 בדיקת השערות על הפרש פרופורציות במדגמים בלתי תלויים

11.4.1 בדיקת השערות על שונות אחת

11.4.2  בדיקת השערות על שתי שונויות

 

 
30 סרטונים
03:24:03
 

סרטונים

יחידה 9: התפלגות נורמלית, בינומית והתפלגות הדגימה
05:47:12
46 סרטונים
מבוא לאמידה נקודתית ומרווחית
00:33:53
5 סרטונים
רווח סמך לתוחלת
01:16:18
11 סרטונים
רווח סמך לפרופורציה
00:31:48
8 סרטונים
רווח סמך להפרש פרופורציות
00:26:44
6 סרטונים
רווח סמך להפרש תוחלות
00:29:32
5 סרטונים
רווח סמך לשונות האוכלוסייה
00:29:05
5 סרטונים
יחידה 11: מבוא לבדיקת השערות
00:17:47
4 סרטונים
יחידה 11: בדיקת השערות על פרופורציות
01:06:25
6 סרטונים
יחידה 11: בדיקת השערות על שונות אחת ושתי שונויות
00:23:28
5 סרטונים
יחידה 11: בדיקת השערות על תוחלת כשהשונות ידועה בעזרת ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית
00:52:39
8 סרטונים
יחידה 11: בדיקת השערות על תוחלות כאשר השונויות אינן ידועות
00:50:41
6 סרטונים
יחידה 12: 12.1 מבחנים אי-פרמטרים למשתנה מקרי אחד
01:00:22
10 סרטונים
יחידה 12: 12.3 מבחנים אי-פרמטרים להשוואת שני מדגמים בלתי תלויים
01:07:31
14 סרטונים
יחידה 12: 12.2 מבחנים אי-פרמטרים להשוואת שני מדגמים מזווגים
00:34:58
9 סרטונים
פתרונות לשאלות לממ"ן 14 מבחנים א-פרמטרים
10:44:26
114 סרטונים
ממ"ן 13 בדיקת השערות
11:36:56
76 סרטונים
פתרונות לשאלות ממ"ן 12 - שאלות בנושא רווח סמך 30112 / 30204‎
05:37:34
55 סרטונים
אמידה - רווח סמך (כל הפרקים של יחידת אמידה ר"ס ביחד)
03:19:45
37 סרטונים
יחידה 12: מבחנים א-פרמטריים (כל הפרקים של יחידה 12 ביחד)
02:16:21
27 סרטונים
2018ב' הכוונה לשאלות מממ"ן 15 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:35:35
5 סרטונים
2018ב' הכוונה לשאלות מממ"ן 14 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:28:03
5 סרטונים
2018ב' הכוונה לשאלות מממ"ן 13 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:39:50
4 סרטונים
פתרונות לשאלות ממ"ן 11 סטטיסטיקה ב' 30112
05:08:39
37 סרטונים
2019א' הכוונה לשאלות מממ"ן 11 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:58:35
6 סרטונים
2019א' הכוונה לשאלות מממ"ן 12 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:42:35
5 סרטונים
2019א' הכוונה לשאלות מממ"ן 13 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:40:13
4 סרטונים
2019א' הכוונה לשאלות מממ"ן 14 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:50:55
9 סרטונים
2019א' הכוונה לשאלות מממ"ן 15 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:50:03
7 סרטונים
פתרונות לשאלות ממ"ח 01 סטטיסטיקה ב' 30112
02:40:55
46 סרטונים
2019ג' הכוונה לשאלות ממ"ח 01 סטטיסטיקה ב' 30112
01:11:00
20 סרטונים
2019ב' הכוונה לשאלות מממ"ן 11 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:49:05
7 סרטונים
2019ב' הכוונה לשאלות מממ"ן 12 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:49:53
5 סרטונים
2019ב' הכוונה לשאלות ממ"ח 01 סטטיסטיקה ב' 30112
00:52:45
20 סרטונים
2019ב' הכוונה לשאלות מממ"ן 13 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:53:51
6 סרטונים
2019ב' הכוונה לשאלות מממ"ן 14 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:47:18
9 סרטונים
2019ב' הכוונה לשאלות מממ"ן 15 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
01:00:55
9 סרטונים
SPSS
04:12:22
33 סרטונים
2019ג' הכוונה לשאלות מממ"ן 11 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:47:09
5 סרטונים
2019ג' הכוונה לשאלות מממ"ן 12 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:35:45
5 סרטונים
2019ג' הכוונה לשאלות מממ"ן 13 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:42:35
5 סרטונים
2019ג' הכוונה לשאלות מממ"ן 14 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:42:26
8 סרטונים
2019ג' הכוונה לשאלות מממ"ן 15 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:45:55
7 סרטונים
2020א' הכוונה לשאלות מממ"ן 11 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
01:00:25
6 סרטונים
2020א' הכוונה לשאלות מממ"ן 12 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:44:15
5 סרטונים
2020א' הכוונה לשאלות מממ"ן 13 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:47:35
5 סרטונים
2020א' הכוונה לשאלות ממ"ח 01 סטטיסטיקה ב' 30112
01:11:00
20 סרטונים
2020א' הכוונה לשאלות מממ"ן 14 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:44:13
9 סרטונים
2020א' הכוונה לשאלות מממ"ן 15 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:48:30
7 סרטונים
2020ב' הכוונה לשאלות מממ"ן 11 מבוא לסטטיסטיקה ב' 30112
00:46:40
7 סרטונים

OpenBook