שאלות ותשובות לגבי בחינות הבגרות נבחנים אינטרניים:

שאלות ותשובות לגבי בחינות הבגרות נבחנים אינטרניים:

מהו מספר היחידות המירבי שתלמיד רשאי להיבחן בבחינות בגרות?

אין הגבלה על מספר יחידות הלימוד שניתן להיבחן בבחינות בגרות.

[חוזר מנכ"ל נא/6 סעיף 288]

האם ניתן לקבל את מחברת הבחינה לצורך ערעור על ציון בחינת הבגרות?

תלמיד רשאי לעיין במחברת הבחינה בנוכחות מורה המקצוע בבית הספר.

[חוזר מנכ"ל תשנ"א/4 סעיף 183]

מהו מספר יחידות הלימוד הנדרשות לזכאות לתעודת בגרות?

סך הכל 27 יחידות לפחות ו-2 יחידות לימוד נוספות בחינוך גופני.

מתוך 27 יחידות הלימוד, 20 יחידות תהיינה בבחינות חיצוניות רשמיות והשאר בציונים פנימיים.

[חוזר מנכ"ל נד/1]

האם הכנת עבודת גמר צמודה משחררת את התלמיד מבחינת הבגרות במקצוע זה ובכמה יחידות לימוד?

עבודת גמר צמודה באחד ממקצועות הלימוד באה במקום בחינת בגרות במקצוע זה.

אולם היא איננה משחררת את התלמיד מלימוד המקצוע ועמידה בכל החובות המוטלות בגינו. לפיכך היא מלווה גם בציון שנתי. עבודת גמר מזכה את התלמיד ב-4 יחידות לימוד. במקצוע הנלמד בהיקף של 5 יח"ל מזכה את כותב העבודה ב-5 יח"ל.

[חוזר מנכ"ל נד/1]

האם זכאי בוגר הנתיב הטכנולוגי לקבל תעודה טכנולוגית?

 כן. אם השיג ציונים חיוביים במקצועות הטכנולוגיים- אלו הכלולים במסגרת רשימת מקצועות הבחירה ואלו שהם מקצועות ההתמחות של המגמות.

התעודה הטכנולוגית תוענק לבוגרי הנתיב הטכנולוגי, שעמד בדרישות ללא תלותו בזכאות לתעודת בגרות או גמר.

[חוזר מנכ"ל נג/8]

תלמידי אילו כיתות רשאים להיבחן במועד חורף?

במועד חורף רשאים להיבחן תלמידים הלומדים בכיתות י"א - י"ב, הנבחנים לראשונה במקצוע, או המעוניינים לשפר את ציוניהם.

[חוזר אגף הבחינות לבתיה"ס, מיום 25.9.05, מספר 05425647]

מי רשאים לגשת לבחינת הבגרות במוסיקה – רסיטל?

רשאים לגשת רק תלמידים הלומדים במסגרת קונסרבטוריון הנמצא בפיקוח משרד החינוך, או תלמידים הלומדים במגמת המוזיקה בחטיבה העליונה.

[חוזר מנכ"ל סו/1 (הודעות)]

מי חייב להיבחן במעבדה במסגרת בחינת הבגרות בכימיה?

כל התלמידים הבוחרים בכימיה כמקצוע מוגבר בן 5 יח"ל חייבים ב- 1/2 -1 יחידת מעבדה כחלק מהמקצוע.

[חוזר מנכ"ל סו/1 (הודעות)]

האם ניתן לגבות תשלום עבור בחינות הבגרות מכל ניבחן?

לא, אין לגבות תשלום עבור בחינות הבגרות מתלמידי בתי-הספר (אינטרניים בלבד, לא כולל בוגרים). כמו כן אין לגבות דמי בחינה מנבחנים אקסטרניים בגילאי לימוד חובה (16-18) –  (לא כולל פתיחת תיק וכו').

[חוזר אגף הבחינות לבתיה"ס ולרשויות, מיום 21.2.06, מספר 05426841]

האם ניתן ליישם במסגרת ההיבחנות במרב"ג התאמות בדרכי ההיבחנות?

לא ניתן ליישם במסגרת זו כל התאמה בדרכי ההיבחנות לניבחנים בעלי לקויות למידה. ניתן להיבחן אך ורק במתכונת הרגילה של הבחינה.

[חוזר אגף הבחינות לבתיה"ס, מיום 27.4.08 כ"ב ניסן תשס"ח]

האם ניתן להיבחן בבחינות בגרות בכיתה ט'?

משרד החינוך מציע תוכנית לתלמידים מצטיינים ומחוננים המעוניינים בכך, להיבחן מכיתה ט' בבחינות בגרות.

[חוזר מנכ"ל תשס"ז/3(א)]

תלמיד זכאי להיבחן בבחינות בגרות במסלול נבחן צעיר אם עמד בקריטריונים האלה:

1. הוא הוכר כתלמיד מחונן או מצטיין על ידי הגוף המוסמך במשרד החינוך (האגף למחוננים ומצטיינים) ועומד בקריטריונים שנקבעו, והוא מומלץ ומאושר על ידי מנהל המוסד החינוכי בו הוא לומד בשנתיים האחרונות.

2. אם הוא לא הוכר בעבר על ידי הגוף המוסמך עליו לעבור מבחן התאמה (מקביל למבחן פסיכומטרי) הבודק יכולת לימודית כללית בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי גוף מקצועי שהוסמך על ידי משרד החינוך, בתנאי שהוא לומד בכיתה ט'.

[חוזר מנכ"ל תשס"ז/3(א)]

OpenBook