לוח מועדי בחינות בגרות לשנת הלימודים תש"פ 2020

לוח בחינות חורף 2020:

לוח בחינות קיץ 2020:

זמני בחינת הבגרות במתמטיקה מועד א' קיץ 2020- 10.6.2020

 

מתמטיקה 3 יח"ל

שעה שאלון
  35182 מתמטיקה שאלון ראשון
  35381 מתמטיקה שאלון שני
  35382 מתמטיקה שאלון שלישי

 

4 יח"ל

שעה שאלון
  35481 מתמטיקה שאלון ראשון
  35482 מתמטיקה שאלון שני

5 יח"ל

שעה שאלון
  35581 מתמטיקה שאלון ראשון
  35582 מתמטיקה שאלון שני

 

זמני בחינת הבגרות במתמטיקה מועד ב' קיץ 2020 - 27.7.2020

מתמטיקה 3 יח"ל

שעה שאלון
  35182 מתמטיקה שאלון ראשון
  35381 מתמטיקה שאלון שני
  35382 מתמטיקה שאלון שלישי

 

4 יח"ל

שעה שאלון
  35481 מתמטיקה שאלון ראשון
  35482 מתמטיקה שאלון שני

5 יח"ל

שעה שאלון
  35581 מתמטיקה שאלון ראשון
  35582 מתמטיקה שאלון שני

OpenBook