סטטיסטיקה למנהל עסקים א' מכללת נתניה

סטטיסטיקה למנהל עסקים א' - פרופ' נאווה חרובי

תוכן הקורס:

1.       תיאור נתונים: הגדרה ומיון של משתנים, ארגון נתונים בטבלה

2.       הצגה גראפית

3.       ערכים מרכזיים: שכיח, חציון, ממוצע

4.       מדדי מיקום: רבעון, עשירון, מאון

5.       מדדי פיזור: טווח, טווח בין רבעוני, סטיית תקן

6.       מדדי מיקום ופיזור: ציון תקן, סטייה יחסית, טרנספורמציה של משתנים

7.       מושגים בהסתברות: מרחב מדגם, מאורע פשוט, מאורע, מאורע משלים, מאורע ריק

8.       חישוב הסתברויות: איחוד, מאורעות זרים

9.       חישוב הסתברויות: חיתוך, הסתברות מותנית, מאורעות בלתי תלויים

10.   נוסחת הסתברות: הסתברות שלמה, נוסחת "בייס"

11.   משתנים מקריים: פונקצית הסתברות, תוחלת, שונות

12.   התפלגות בינומית

13.   חזרה- השוואת התפלגויות

 
159 סרטונים
3 פרקים
18:07:03
 
קורס סטטיסטיקה ב' 30112 / 30204‎
74:20:45
50 פרקים
724 סרטונים
489 ₪
קורס סטטיסטיקה א' 30111
97:34:02
56 פרקים
998 סרטונים
489 ₪
סטטיסטיקה למדעים 30203
29:14:41
13 פרקים
267 סרטונים
489 ₪
הכנה למכינה - טכניון
51:03:22
16 פרקים
516 סרטונים
349 ₪
בחינת כניסה במתמטיקה בית הספר לרפואת שיניים אונ' תל אביב
109:12:36
22 פרקים
1162 סרטונים
299 ₪
פטור בסטטיסטיקה ל- M.A בחינוך תל אביב
21:19:59
5 פרקים
188 סרטונים
199 ₪
סטטיסטיקה למנהל עסקים ב' מכללת נתניה
11:10:58
3 פרקים
95 סרטונים
299 ₪
מבוא לשיטות כמותיות בניהול
09:00:07
7 פרקים
82 סרטונים
180 ₪

OpenBook