שאלון 472 תכ"ל חדשה 4 יח"ל

תכנית לימודים חדשה 4 יח"ל שאלון שני 

שאלון 35472

מבנה בחינה רגיל:

פרק ראשון – סטטיסטיקה (בדיקת השערות), בעיות גדילה ודעיכה, סדרות, וקטורים
בחירת 2 מתוך 3 שאלות
פרק שני – חדו"א של פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות (עם בסיס e בלבד)
1 מתוך 2 שאלות.
ערך כל שאלה 33.33 נקודות

 

מבנה בחינת בגרות מותאמת:

3 שאלות, לפחות אחת מכל פרק
ערך כל שאלה 33.33 נקודות

 

משקל השאלון: 35 אחוזים
משך בחינה: שעתיים

 
403 סרטונים
22 פרקים
40:53:57
 

פרקים

שאלון 801/182 מתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד (כיתה י')
43:33:18
19 פרקים
481 סרטונים
149 ₪
שאלון 35802 / 35381 מתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד
38:15:43
19 פרקים
455 סרטונים
149 ₪
שאלון 35803 / 35382 מתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד
38:40:24
15 פרקים
418 סרטונים
149 ₪
שאלון 35807 / 035582 מתמטיקה 5 יח"ל
90:57:55
26 פרקים
920 סרטונים
175 ₪
שאלון 35806 / 035581 מתמטיקה 5 יח"ל
99:07:19
34 פרקים
944 סרטונים
175 ₪
שאלון 35804 / 035481 מתמטיקה 4 יח"ל
80:04:09
22 פרקים
806 סרטונים
175 ₪
שאלון 35805 / 035482 מתמטיקה 4 יח"ל
59:01:05
19 פרקים
644 סרטונים
175 ₪
מתמטיקה - רופין למדע"ה
54:21:46
17 פרקים
599 סרטונים
99 ₪
מתמטיקה לכיתה י' 3 יח"ל 35172 תכ"ל חדשה
24:09:22
22 פרקים
255 סרטונים
159 ₪
מתמטיקה לכיתה י"א 3 יח"ל 35371 תכ"ל חדשה
33:27:13
20 פרקים
375 סרטונים
159 ₪
מתמטיקה לכיתה י"ב 3 יח"ל 35372 תכ"ל חדשה
38:43:24
19 פרקים
387 סרטונים
159 ₪
שאלון 471 תכ"ל חדשה 4 יח"ל
112:53:54
32 פרקים
1030 סרטונים
159 ₪
שאלון 571 תכ"ל חדשה 5 יח"ל
98:35:10
33 פרקים
919 סרטונים
159 ₪
שאלון 572 תכ"ל חדשה 5 יח"ל
90:57:55
26 פרקים
920 סרטונים
159 ₪
פתרון בגרויות במתמטיקה לשאלון 571
19:47:05
10 פרקים
136 סרטונים
159 ₪
פתרון בגרויות במתמטיקה לשאלון 572
07:13:17
7 פרקים
35 סרטונים
159 ₪
פתרון בגרויות במתמטיקה לשאלון 471
10:24:30
8 פרקים
64 סרטונים
159 ₪
פתרון בגרויות במתמטיקה לשאלון 472
06:24:00
8 פרקים
40 סרטונים
159 ₪
פתרון בגרויות במתמטיקה לשאלון 172
05:07:31
8 פרקים
48 סרטונים
129 ₪
פתרון בגרויות במתמטיקה לשאלון 371
07:59:15
12 פרקים
72 סרטונים
129 ₪
פתרון בגרויות במתמטיקה לשאלון 372
06:48:52
10 פרקים
52 סרטונים
129 ₪

OpenBook