מתמטיקה לכיתה י' 3 יח"ל 35172 תכ"ל חדשה

תכנית לימודים חדשה במתמטיקה 3 יח"ל

התכנית מחולקת ל3 אשכולות: מדעים וחברה, התמצאות במישור ומרחב, פיננסי כלכלי.

 

מתמטיקה לכיתה י' (3 יח"ל) חלק א' אשכול מדעים וחברה

אשכול זה מהווה אשכול כניסה לתכנית של החטיבה העליונה.

בהתאם לכך, הדגש המושם בו הוא שימור של הידע הרלוונטי מחטיבת הביניים.

באשכול זה נלמדים התכנים המתמטיים בהקשרים של תופעות מתחומי החברה והמדעים.

תכנים מתמטיים באשכול (כולל מושגים מתמטיים):

- קריאת מידע המיוצג בייצוג ויזואלי (גרף, דיאגרמת עמודות, עיגול) או באמצעות טבלת שכיחויות או באופן מילולי.

- סטטיסטיקה.

- הסתברות.

 

 

אשכול פיננסי וכלכלי

אשכול זה מהווה צומת של שלושה מסלולים – המתמטיקה שנלמדה בחטיבת הביניים, המתמטיקה שתילמד בחטיבה העליונה והמתמטיקה הדרושה לחיי היום יום של התלמידים בתחום הכלכלי - פיננסי.

 

דגשים באשכול:

- שימור של הידע הרלוונטי מחטיבת הביניים.

- התכנים המתמטיים באשכול נבחרו, בין היתר, משיקולי הרלוונטיות שלהם לצרכים הכלכליים- פיננסיים של התלמידים כבוגרים בחברה.

- השאלות והדוגמאות באשכול יהיו במידת האפשר קשורים לנושאים כלכליים - פיננסיים בהם עתידים התלמידים להיתקל בחייהם כבוגרים בחברה כגון: צרכנות, ניהול חשבונות הבית, ניהול תקציב המשפחה, הבנה בסיסית של נתונים פיננסיים בתקשורת (יכולת קריאת גרפים ודיאגרמות למשל), התנהלות מול הבנק, וכדומה.

- המיומנויות שיוענקו לתלמידים יהיו מיומנויות שיסייעו לתלמידים לתפקד כבוגרים אחראיים וצרכנים שכלתניים.

 

מטרות כלליות של האשכול:

א. העמקה והטמעה של התכנים שנלמדו בחטיבת הביניים בהקשר הכלכלי - פיננסי.

ב. הרחבה והשלמה של תכנים שמכילים ידע מתמטי שיהוו ארגז כלים שישמש את התלמידים בחייהם כבוגרים בתחום הכלכלי - פיננסי.

ג. פיתוח וביסוס של מיומנויות חשיבה לוגיות ומיומנויות מתמטיות שיעמדו לרשות התלמידים בחייהם כבוגרים בתחום הכלכלי - פיננסי.

 

תכנים מתמטיים באשכול (כולל מושגים מתמטיים):

- אחוזים (בהקשר אורייני)

- קריאה וסימון של נקודות במערכת צירים.

- קריאת מידע מייצוגים ויזואליים (גרף, דיאגרמה, טבלה) ועיבודו.

- פתרון משוואות ממעלה ראשונה (בהקשר אורייני).

- פתרון מערכת משוואות ממעלה ראשונה (בהקשר אורייני).

- שינוי נושא בנוסחה (בהקשר אורייני)

- משוואת הקו הישר ומאפייני הפרמטרים בה.

- משמעות שיפוע הישר כקצב שינוי.

- מקבילות של ישרים ומשמעותה לצורך השוואת קצב שינוי בשני גרפים )או שלושה(.

- סטטיסטיקה – מדדי מרכז.

- הסתברות

 
249 סרטונים
22 פרקים
23:59:42
 

פרקים

שאלון 801/182 מתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד (כיתה י')
43:33:18
19 פרקים
481 סרטונים
149 ₪
שאלון 35802 / 35381 מתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד
38:15:43
19 פרקים
455 סרטונים
149 ₪
שאלון 35803 / 35382 מתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד
38:40:24
15 פרקים
418 סרטונים
149 ₪
שאלון 35807 / 035582 מתמטיקה 5 יח"ל
83:44:38
19 פרקים
885 סרטונים
175 ₪
שאלון 35806 / 035581 מתמטיקה 5 יח"ל
86:37:26
25 פרקים
873 סרטונים
175 ₪
שאלון 35804 / 035481 מתמטיקה 4 יח"ל
80:04:09
22 פרקים
806 סרטונים
175 ₪
שאלון 35805 / 035482 מתמטיקה 4 יח"ל
58:40:40
19 פרקים
638 סרטונים
175 ₪
מתמטיקה - רופין למדע"ה
54:21:46
17 פרקים
599 סרטונים
99 ₪
מתמטיקה לכיתה י"א 3 יח"ל 35371 תכ"ל חדשה
30:23:36
20 פרקים
346 סרטונים
159 ₪
מתמטיקה לכיתה י"ב 3 יח"ל 35372 תכ"ל חדשה
36:42:52
16 פרקים
370 סרטונים
159 ₪
שאלון 471 תכ"ל חדשה 4 יח"ל
112:38:04
32 פרקים
1030 סרטונים
159 ₪
שאלון 472 תכ"ל חדשה 4 יח"ל
39:21:42
20 פרקים
402 סרטונים
159 ₪
שאלון 571 תכ"ל חדשה 5 יח"ל
92:05:07
31 פרקים
868 סרטונים
159 ₪
שאלון 572 תכ"ל חדשה 5 יח"ל
89:41:21
25 פרקים
915 סרטונים
159 ₪

OpenBook