חשבון אינטגרלי שאלון 805/482

חשבון אינטגרלי של פונקציות חזקה (עם מעריך רציונאלי), פונקציות מעריכיות ושל פונקציות אשר הקדומה שלהן היא לוגריתמית: האינטגרל של  \(x^r , e^x , a^x , \frac{1}{x} , \) וכן \([f(x)]^r\)\(a^{f(x)} , e^{f(x)}\)\(\frac{1}{f(x)}\) כאשר f(x) ליניארית,. אינטגרלים מידיים. אינטגרל של סכום פונקציות ושל כפל פונקציה בקבוע. אינטגרל של פונקציה שקדומתה מורכבת כאשר הפונקציה הפנימית היא ליניארית.

אינטגרלים של פונקציות טריגונומטריות.

אינטגרל לא מסוים, פונקציה קדומה, קבוע האינטגרציה, מציאת פונקציה על פי הנגזרת ונקודה על הפונקציה. האינטגרל המסוים.

חישוב שטח בין גרף הפונקציה לציר x (הפונקציה יכולה להיות חיובית, שלילית או לשנות סימן), חישוב שטח בין גרפים של שתי פונקציות, חישוב שטחים מורכבים.

 
 
91 סרטונים
05:44:59
 

סרטונים

חשבון דיפרנציאלי שאלון 805/482
08:49:06
76 סרטונים
טריגונומטריה במרחב שאלון 805/482
03:38:35
38 סרטונים
טריגונומטריה - פונקציות טריגונומטריות שאלון 805/482
05:29:32
58 סרטונים
סדרה חשבונית שאלון 805/482
03:08:33
32 סרטונים
סדרה הנדסית שאלון 805/482
02:08:06
31 סרטונים
חוקי חזקות
00:56:50
9 סרטונים
חוקי שורשים
00:30:20
7 סרטונים
טכניקה אלגברית
01:32:10
8 סרטונים
אי שוויונות
00:58:10
8 סרטונים
גדילה ודעיכה 805 / 481
03:47:01
39 סרטונים
משוואות מעריכיות אי שוויונות ופונקציות מעריכיות
01:31:55
16 סרטונים
מבוא לגאומטריה אנליטית 4-5 יחידות
05:40:33
71 סרטונים
לוגריתמים
00:45:15
6 סרטונים
הקשר בין גרף הפונקציה לנגזרתה
00:29:25
8 סרטונים
טריגונומטריה סינוס, קוסינוס, טנגנס במשולשים ומרובעים
09:00:24
98 סרטונים

OpenBook