מיקרוכלכלה: שיעורים ייצור-הקצאת גורמי ייצור, עלויות ייצור ועקומת ההיצע

ייצור הקצאת גורמי ייצור, עלויות ייצור ועקומת ההיצע

 
19 סרטונים
02:37:05
 

סרטונים

שיעור מיקרוכלכלה: שיעורים עקומת התמורה
04:05:45
21 סרטונים
מיקרוכלכלה יחידה 1 ריכוז שאלות מממ"ן 11
05:22:20
30 סרטונים
מיקרוכלכלה יחידה 2-3 ריכוז שאלות מממ"ן 12
05:43:15
51 סרטונים
מיקרוכלכלה יחידות 4-5 ריכוז שאלות מממ"ן 13
04:04:55
37 סרטונים
2020ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 11 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידה 1
00:52:05
5 סרטונים
2020ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 12 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 2-3
00:58:15
9 סרטונים
2020ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 13 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 4-5
00:54:35
8 סרטונים
2020ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 14 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 5-6
00:55:10
6 סרטונים
2020ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 15 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 6,7
00:36:35
5 סרטונים
מיקרוכלכלה יחידות 5-6 ריכוז שאלות מממ"ן 14
01:54:35
12 סרטונים
2020ג' פתרונות לשאלות מממ"ן 11 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידה 1
00:46:15
5 סרטונים
2020ג' פתרונות לשאלות מממ"ן 12 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 2-3
00:58:10
9 סרטונים
2020ג' פתרונות לשאלות מממ"ן 13 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 4-5
00:46:50
8 סרטונים
2020ג' פתרונות לשאלות מממ"ן 14 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 5-6
01:00:05
6 סרטונים
2020ג' פתרונות לשאלות מממ"ן 15 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 6,7
00:39:15
5 סרטונים
מיקרוכלכלה יחידות 6-7 ריכוז שאלות מממ"ן 15
01:28:55
11 סרטונים
מיקרוכלכלה: שיעורים עקומת הביקוש, גמישות ושיווי משקל תחרותי
01:42:35
15 סרטונים
מיקרוכלכלה: קשרי גומלין בין שוק המוצר ושוק העבודה(גורמי ייצור)
00:26:30
2 סרטונים
מיקרוכלכלה התערבות ממשלה בשוק תחרותי: במשק סגור / פתוח
02:02:15
13 סרטונים
שיעור מיקרוכלכלה: מונופולים, מוצרים ציבוריים, השפעות חיצוניות
01:17:20
9 סרטונים
שיעור מיקרוכלכלה: ערך וזמן יחידה 7
00:32:05
4 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות מממ"ן 11 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידה 1
00:51:35
5 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות מממ"ן 12 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 2-3
00:58:50
9 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות מממ"ן 13 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 4-5
00:44:45
6 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות מממ"ן 14 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 5-6
00:52:30
6 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות מממ"ן 15 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 6,7
00:25:55
5 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 11 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידה 1
00:42:30
5 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 12 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 2-3
00:49:55
9 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 13 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 4-5
00:38:00
6 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 14 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 5-6
00:44:20
5 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 15 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 6,7
00:40:05
6 סרטונים
מבחן לדוגמה מיקרוכלכלה 1 (המבחן בהכנה)
00:50:25
7 סרטונים
מבחן לדוגמה מיקרוכלכלה 2 (המבחן בהכנה)
00:54:20
8 סרטונים
2021ג' פתרונות לשאלות מממ"ן 11 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידה 1
00:43:00
5 סרטונים
2021ג' פתרונות לשאלות נבחרות מממ"ן 12 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 2-3
00:52:20
9 סרטונים
2021ג' פתרונות לשאלות מממ"ן 13 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 4-5
00:43:45
6 סרטונים
2021ג' פתרונות לשאלות נבחרות מממ"ן 14 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 5-6
00:34:50
4 סרטונים
2021ג' פתרונות לשאלות נבחרות מממ"ן 15 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 6,7
00:11:25
2 סרטונים
שיעור מקרו כלכלה: שוק המוצרים, המודל הקיינסיאני ומדיניות פיסקלית (תקציבית)
02:48:40
20 סרטונים
שיעור מקרו כלכלה: חשבונאות לאומית
02:49:55
26 סרטונים
שיעור מקרו כלכלה: פונקציית הצריכה הפרטית וההשקעה
02:11:51
15 סרטונים
שיעור מקרו כלכלה: הכסף במשק ומערכת הבנקאות
01:19:15
10 סרטונים
שיעור מקרו כלכלה: שוק הכסף
00:49:20
10 סרטונים
שיעור מקרו כלכלה: המודל המשולב שוק המוצרים ושוק הכסף
01:55:55
14 סרטונים
שיעור מקרו כלכלה: מאזן התשלומים ושוק מט"ח
01:46:10
12 סרטונים
שיעור מקרו כלכלה: המודל המשולב במשק פתוח
02:14:20
17 סרטונים

OpenBook