2021ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 15 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 6,7

קורס: 10131 - מבוא למיקרוכלכלה

פתרונות למטלת מנחה (ממ"ן): 15

סמסטר: 2021ב'

 

יחידות 6+7

ממ"ן 15 מורכב מהנושאים הבאים:

1. יחידה 6: מונופולים, מוצרים ציבוריים, השפעות חיצוניות.

2. יחידה 7: בחינת כדאיות של תוכניות השקעה

 
6 סרטונים
00:40:05
 
שיעור מיקרוכלכלה: שיעורים עקומת התמורה
04:05:45
21 סרטונים
מיקרוכלכלה יחידה 1 ריכוז שאלות מממ"ן 11
05:22:20
30 סרטונים
מיקרוכלכלה יחידה 2-3 ריכוז שאלות מממ"ן 12
05:43:15
51 סרטונים
מיקרוכלכלה יחידות 4-5 ריכוז שאלות מממ"ן 13
04:04:55
37 סרטונים
2020ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 11 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידה 1
00:52:05
5 סרטונים
2020ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 12 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 2-3
00:58:15
9 סרטונים
2020ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 13 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 4-5
00:54:35
8 סרטונים
2020ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 14 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 5-6
00:55:10
6 סרטונים
2020ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 15 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 6,7
00:36:35
5 סרטונים
מיקרוכלכלה יחידות 5-6 ריכוז שאלות מממ"ן 14
01:54:35
12 סרטונים
2020ג' פתרונות לשאלות מממ"ן 11 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידה 1
00:46:15
5 סרטונים
2020ג' פתרונות לשאלות מממ"ן 12 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 2-3
00:58:10
9 סרטונים
2020ג' פתרונות לשאלות מממ"ן 13 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 4-5
00:46:50
8 סרטונים
2020ג' פתרונות לשאלות מממ"ן 14 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 5-6
01:00:05
6 סרטונים
2020ג' פתרונות לשאלות מממ"ן 15 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 6,7
00:39:15
5 סרטונים
מיקרוכלכלה יחידות 6-7 ריכוז שאלות מממ"ן 15
01:28:55
11 סרטונים
מיקרוכלכלה: שיעורים ייצור-הקצאת גורמי ייצור, עלויות ייצור ועקומת ההיצע
02:37:05
19 סרטונים
מיקרוכלכלה: שיעורים עקומת הביקוש, גמישות ושיווי משקל תחרותי
01:42:35
15 סרטונים
מיקרוכלכלה: קשרי גומלין בין שוק המוצר ושוק העבודה(גורמי ייצור)
00:26:30
2 סרטונים
מיקרוכלכלה התערבות ממשלה בשוק תחרותי: במשק סגור / פתוח
02:02:15
13 סרטונים
שיעור מיקרוכלכלה: מונופולים, מוצרים ציבוריים, השפעות חיצוניות
01:17:20
9 סרטונים
שיעור מיקרוכלכלה: ערך וזמן יחידה 7
00:32:05
4 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות מממ"ן 11 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידה 1
00:51:35
5 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות מממ"ן 12 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 2-3
00:58:50
9 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות מממ"ן 13 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 4-5
00:44:45
6 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות מממ"ן 14 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 5-6
00:52:30
6 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות מממ"ן 15 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 6,7
00:25:55
5 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 11 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידה 1
00:42:30
5 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 12 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 2-3
00:49:55
9 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 13 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 4-5
00:38:00
6 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 14 מבוא למיקרוכלכלה 10131 יחידות 5-6
00:44:20
5 סרטונים

OpenBook