יחידה 15 מתאם ליניארי ורגרסיה לינארית (בעבודה בנייה)

הפרק בבנייה

בעיות סטטיסטיות העוסקות בקשר בין שני משתנים כמותיים

מקדם המתאם הלינארי

רגרסיה לינארית פשוטה

אמידת שונות השגיאה מקו הרגרסיה

ניבוי תוחלת מותנה של משתנה תלוי

ניבוי ערך מותנה של משתנה תלוי

 
0 סרטונים
00:00:00
 

סרטונים

יחידה 9: התפלגות נורמלית, בינומית והתפלגות הדגימה
05:47:12
46 סרטונים
מבוא לאמידה נקודתית ומרווחית
00:33:53
5 סרטונים
רווח סמך לתוחלת
01:16:18
11 סרטונים
רווח סמך לפרופורציה
00:31:48
8 סרטונים
רווח סמך להפרש פרופורציות
00:26:44
6 סרטונים
רווח סמך להפרש תוחלות
00:29:32
5 סרטונים
רווח סמך לשונות האוכלוסייה
00:29:05
5 סרטונים
יחידה 11: מבוא לבדיקת השערות
00:17:47
4 סרטונים
יחידה 11: בדיקת השערות על פרופורציות
01:06:25
6 סרטונים
יחידה 11: בדיקת השערות על שונות אחת ושתי שונויות
00:23:28
5 סרטונים
יחידה 11: בדיקת השערות על תוחלת כשהשונות ידועה בעזרת ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית
00:52:39
8 סרטונים
יחידה 11: בדיקת השערות על תוחלות כאשר השונויות אינן ידועות
00:50:41
6 סרטונים
יחידה 12: 12.1 מבחנים אי-פרמטרים למשתנה מקרי אחד
01:00:22
10 סרטונים
יחידה 12: 12.3 מבחנים אי-פרמטרים להשוואת שני מדגמים בלתי תלויים
01:07:31
14 סרטונים
יחידה 12: 12.2 מבחנים אי-פרמטרים להשוואת שני מדגמים מזווגים
00:34:58
9 סרטונים
פתרונות לשאלות לממ"ן 14 מבחנים א-פרמטרים
10:44:26
114 סרטונים
ממ"ן 13 בדיקת השערות
11:36:56
76 סרטונים
פתרונות לשאלות ממ"ן 12 - שאלות בנושא רווח סמך 30112 / 30204‎
05:37:34
55 סרטונים
אמידה - רווח סמך (כל הפרקים של יחידת אמידה ר"ס ביחד)
03:19:45
37 סרטונים
יחידה 11: בדיקת השערות (כל הפרקים של יחידה 11 ביחד)
03:24:03
30 סרטונים
יחידה 12: מבחנים א-פרמטריים (כל הפרקים של יחידה 12 ביחד)
02:16:21
27 סרטונים
רווח בר סמך לתוחלת (שונות ידועה)
00:41:54
7 סרטונים
בדיקת השערות על שונות אחת ושתי שונויות
00:23:28
5 סרטונים
פתרון ממ"ח 01 הסקה סטטיסטית 30204
04:26:05
77 סרטונים
2021א' פתרון ממ"ח 01 הסקה סטטיסטית 30204
01:02:15
15 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות מממ"ן 12 הסקה סטטיסטית 30204
00:33:40
3 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות נבחרות מממ"ן 13 הסקה סטטיסטית 30204
00:47:50
4 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות מממ"ן 14 הסקה סטטיסטית 30204
00:41:55
5 סרטונים
פתרון ממ"ח 02 הסקה סטטיסטית 30204
02:44:50
38 סרטונים
2021א' פתרון ממ"ח 02 הסקה סטטיסטית 30204
01:13:55
16 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות מממ"ן 15 הסקה סטטיסטית 30204
00:55:55
4 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 11 הסקה סטטיסטית 30204
00:46:00
5 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 12 הסקה סטטיסטית 30204
00:45:30
4 סרטונים
2021ב' פתרון ממ"ח 01 הסקה סטטיסטית 30204
00:43:35
15 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות נבחרות מממ"ן 13 הסקה סטטיסטית 30204
00:54:45
4 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 14 הסקה סטטיסטית 30204
00:37:10
5 סרטונים
2021ב' פתרון ממ"ח 02 הסקה סטטיסטית 30204
01:06:10
15 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 15 הסקה סטטיסטית 30204
00:47:10
4 סרטונים

OpenBook