חשבון דיפרנציאלי 803

חשבון דיפרנציאלי
מושגי יסוד: משיק בנקודה, שיפוע של גרף בנקודה, הפונקציה הנגזרת. מושג אינטואיטיבי של גבול.

הנגזרת של  xk (k טבעי או 0). נגזרת של פולינום (כולל ((f(x) ± g(x))' , (cf(x))' , נגזרת של הפונקציות:  ,. נגזרת של סכום, הפרש, ומכפלה של כל אחת מהפונקציות הנזכרות (התלמיד יידרש לזהות את הפונקציה  כמכפלה של קבוע בפונקציה: , ולגזור אותה בהתאם, ויידרש לזהות את הפונקציה  כמכפלת פונקציות ולגזור אותה בהתאם

שימושי הנגזרת:

  • משוואת משיק: מציאת משוואת המשיק באמצעות גזירת הפונקציה, או עבור פונקציה שהנגזרת שלה נתונה.
  • מציאת תחומי עלייה, ירידה ונקודות קיצון באמצעות גזירת הפונקציה, או עבור פונקציה שהנגזרת שלה נתונה.
  • בעיות ערך קיצון בנושאים: מספרים, גיאומטריה, גופים במרחב, תנועה, גרפים, קנייה, מכירה ותשלומים (כולל קיצון בקצות קטע סגור). אף שהשאלות לא חייבות להיות לקוחות מהמאגר, יש במאגר הישן דוגמאות מתאימות: עמ' 135–137 ת' 1– 16, 19, עמ' 183 – 188 ת' 1, 5 – 9, 11 – 12, 16 – 19, 21 – 22.
  • חקירת פונקציות: מציאת תחום הגדרה, נקודות קיצון, תחומי עלייה וירידה , נקודות חיתוך עם הצירים, התנהגות בסביבת נקודת אי-הגדרה (אסימפטוטה שהיא ציר y או מקבילה לו), שרטוט סקיצה של גרף של פונקציה. אסימפטוטה שהיא ציר x או מקבילה לו רק לפונקציות מהצורה   k=1,2, b ממשי.

הערה: לא יידרש פתרון של אי-שוויון ריבועי לצרכי חישוב תחום ההגדרה.

 
28 סרטונים
03:22:02
 

סרטונים

גאומטריה אנליטית מעגל
04:30:01
46 סרטונים
גאומטריה אנליטית (ללא מעגל) 803
08:31:47
91 סרטונים
גאומטריה אנליטית (ללא מעגל) 803 פתרון שאלות מבגרויות
01:36:33
12 סרטונים
בעיות תנועה - אלגברה
01:49:50
17 סרטונים
בעיות בהנדסת המישור והמרחב
01:49:57
18 סרטונים
אלגברה - טכניקה אלגברית, משוואות ומערכת משוואות
02:45:27
28 סרטונים
803 - שאלות קנייה, מכירה ותשלומים
04:41:25
54 סרטונים
גאומטריה אנליטית - מעגל 803 פתרון שאלות מבגרויות
02:30:19
20 סרטונים
חשבון אינטגרלי 803
03:17:06
59 סרטונים
בעיות מילוליות פתרון שאלות מהבגרויות האחרונות
00:58:51
12 סרטונים
בעיות קיצון - מינימום ומקסימים 803
01:19:56
15 סרטונים
חוקי חזקות
00:56:50
9 סרטונים
חוקי שורשים
00:30:20
7 סרטונים

OpenBook