טריגונומטריה במרחב שאלון 805/482

יישומים במרחב הדורשים שימוש במשפטים בגיאומטריה ובזהויות טריגונומטריות.
חישובים במרחב של: זוויות, אורכי קטעים, שטחים (כמו מעטפת או שטח פנים), ונפחים בגופים: תיבה (כולל קובייה), מנסרה משולשת ישרה, פירמידה ישרה שבסיסה מלבן או משולש ישר-זווית או משולש חד-זוויות.
בפתרון בעיות יידרש שימוש בתכונות הגיאומטריות של הצורות והגופים השונים, בזהויות ובפונקציות הטריגונומטריות. בבעיות במרחב יידרש שימוש גם במושגים: ישר ניצב למישור, ישר משופע למישור, זיהוי היטל של משופע על מישור, זווית בין ישרים, זווית בין ישר למישור.

לצורך פתרון הבעיות ייתכן שיידרש שימוש של הזהויות שנלמדו בטריגונומטריה למציאת זוויות, פתרון מצולעים המתפרקים למשולשים ישרי זווית, ונוסחת שטח המשולש 

 
38 סרטונים
03:38:35
 

סרטונים

חשבון דיפרנציאלי שאלון 805/482
08:49:06
76 סרטונים
חשבון אינטגרלי שאלון 805/482
05:44:59
91 סרטונים
טריגונומטריה - פונקציות טריגונומטריות שאלון 805/482
05:29:32
58 סרטונים
סדרה חשבונית שאלון 805/482
03:08:33
32 סרטונים
סדרה הנדסית שאלון 805/482
02:08:06
31 סרטונים
חוקי חזקות
00:56:50
9 סרטונים
חוקי שורשים
00:30:20
7 סרטונים
טכניקה אלגברית
01:32:10
8 סרטונים
אי שוויונות
00:58:10
8 סרטונים
גדילה ודעיכה 805 / 481
03:47:01
39 סרטונים
משוואות מעריכיות אי שוויונות ופונקציות מעריכיות
01:31:55
16 סרטונים
מבוא לגאומטריה אנליטית 4-5 יחידות
05:40:33
71 סרטונים
לוגריתמים
00:45:15
6 סרטונים
הקשר בין גרף הפונקציה לנגזרתה
00:29:25
8 סרטונים
טריגונומטריה סינוס, קוסינוס, טנגנס במשולשים ומרובעים
09:00:24
98 סרטונים

OpenBook