שאלון 472 תכ"ל חדשה 4 יח"ל

תכנית לימודים חדשה 4 יח"ל שאלון שני 

מבנה בחינה רגיל:

פרק ראשון – סטטיסטיקה (בדיקת השערות), בעיות גדילה ודעיכה, סדרות, וקטורים
בחירת 2 מתוך 3 שאלות
פרק שני – חדו"א של פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות (עם בסיס e בלבד)
1 מתוך 2 שאלות.
ערך כל שאלה 33.33 נקודות

 

מבנה בחינת בגרות מותאמת:

3 שאלות, לפחות אחת מכל פרק
ערך כל שאלה 33.33 נקודות

 

משקל השאלון: 35 אחוזים
משך בחינה: שעה וארבעים וחמש דקות

בשאלון מותאם: יש לענות על לפחות שאלה אחת מכל פרק.

 
393 סרטונים
20 פרקים
39:21:42
 

פרקים

שאלון 801/182 מתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד (כיתה י')
43:33:18
19 פרקים
481 סרטונים
149 ₪
שאלון 35802 / 35381 מתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד
38:15:43
19 פרקים
455 סרטונים
149 ₪
שאלון 35803 / 35382 מתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד
38:40:24
15 פרקים
418 סרטונים
149 ₪
שאלון 35807 / 035582 מתמטיקה 5 יח"ל
83:44:38
19 פרקים
885 סרטונים
175 ₪
שאלון 35806 / 035581 מתמטיקה 5 יח"ל
86:37:26
25 פרקים
873 סרטונים
175 ₪
שאלון 35804 / 035481 מתמטיקה 4 יח"ל
80:04:09
22 פרקים
806 סרטונים
175 ₪
שאלון 35805 / 035482 מתמטיקה 4 יח"ל
58:40:40
19 פרקים
638 סרטונים
175 ₪
מתמטיקה - רופין למדע"ה
54:21:46
17 פרקים
599 סרטונים
99 ₪
מתמטיקה לכיתה י' 3 יח"ל 35172 תכ"ל חדשה
23:59:42
22 פרקים
255 סרטונים
159 ₪
מתמטיקה לכיתה י"א 3 יח"ל 35371 תכ"ל חדשה
30:23:36
20 פרקים
346 סרטונים
159 ₪
מתמטיקה לכיתה י"ב 3 יח"ל 35372 תכ"ל חדשה
36:42:52
16 פרקים
370 סרטונים
159 ₪
שאלון 471 תכ"ל חדשה 4 יח"ל
112:38:04
32 פרקים
1030 סרטונים
159 ₪
שאלון 571 תכ"ל חדשה 5 יח"ל
92:05:07
31 פרקים
868 סרטונים
159 ₪
שאלון 572 תכ"ל חדשה 5 יח"ל
89:41:21
25 פרקים
915 סרטונים
159 ₪

OpenBook