שאלות ותשובות לגבי בחינות הבגרות נבחנים אקסטרניים:

שאלות ותשובות לגבי בחינות הבגרות נבחנים אקסטרניים:

 

האם רשאי נבחן אקסטרני המבקש לערער על הציון להתבונן בחוברת הבחינה שלו?

כן. נבחן אקסטרני המעוניין לערער על תוצאות בחינת בגרות יוכל לקבל תצלום של המחברת לעיונו תמורת תשלום שנקבע והתעדכן (כיום 41.35 ₪) .

[חוזר מנכ"ל נה/4]

האם ניתן לגבות תשלום עבור בחינות הבגרות מכל ניבחן?

לא, אין לגבות תשלום עבור בחינות הבגרות מתלמידי בתי-הספר (אינטרניים בלבד, לא כולל בוגרים). כמו כן אין לגבות דמי בחינה מנבחנים אקסטרניים בגילאי לימוד חובה (16-18) –  (לא כולל פתיחת תיק וכו').

[חוזר אגף הבחינות לבתיה"ס ולרשויות, מיום 21.2.06, מספר 05426841]

אם איחרתי את ההרשמה למועד ב' במתמטיקה ואנגלית האם ניתן להירשם באמצעות המרב"ג?

 לא.

[חוזר אגף הבחינות למנהלי בתי הספר העל יסודיים מתאריך 27/4/08]

 

OpenBook