האוניברסיטה הפתוחה

סטטיסטיקה א

קורס סטטיסטיקה א' 30111 האוניברסיטה הפתוחה
162:40:18
110 פרקים
1649 סרטונים
399 ₪
סטטיסטיקה למדעים 30203 האוניברסיטה הפתוחה
101:34:01
56 פרקים
906 סרטונים
399 ₪

סטטיסטיקה ב

קורס סטטיסטיקה ב' 30112 האוניברסיטה הפתוחה
123:36:20
98 פרקים
1199 סרטונים
399 ₪
הסקה סטטיסטית 30204
72:15:03
39 פרקים
726 סרטונים
399 ₪

כלכלה

מבוא למקרוכלכלה 10126 האוניברסיטה הפתוחה
121:04:03
72 פרקים
1292 סרטונים
399 ₪
מבוא למיקרוכלכלה 10131 האוניברסיטה הפתוחה
59:54:25
51 פרקים
472 סרטונים
399 ₪

קורסי מתמטיקה

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול חדוא 10142 הקורס בבניה :)
44:06:22
16 פרקים
476 סרטונים
149 ₪

OpenBook