האוניברסיטה הפתוחה

סטטיסטיקה א

קורס סטטיסטיקה א' 30111 האוניברסיטה הפתוחה
159:31:58
110 פרקים
1635 סרטונים
549 ₪
סטטיסטיקה למדעים 30203 האוניברסיטה הפתוחה
74:18:19
36 פרקים
677 סרטונים
549 ₪

סטטיסטיקה ב

קורס סטטיסטיקה ב' 30112 האוניברסיטה הפתוחה
123:36:20
98 פרקים
1199 סרטונים
549 ₪
הסקה סטטיסטית 30204
72:15:03
39 פרקים
726 סרטונים
549 ₪

כלכלה

מבוא למקרוכלכלה 10126 האוניברסיטה הפתוחה
100:41:08
52 פרקים
1030 סרטונים
499 ₪
מבוא למיקרוכלכלה 10131 האוניברסיטה הפתוחה
52:03:20
40 פרקים
394 סרטונים
449 ₪

קורסי מתמטיקה

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול חדוא 10142 הקורס בבניה :)
41:49:57
15 פרקים
453 סרטונים
149 ₪

OpenBook