האוניברסיטה הפתוחה

סטטיסטיקה א

קורס סטטיסטיקה א' 30111 האוניברסיטה הפתוחה
154:04:21
107 פרקים
1585 סרטונים
549 ₪
סטטיסטיקה למדעים 30203 האוניברסיטה הפתוחה
74:18:19
36 פרקים
677 סרטונים
549 ₪
סטטיסטיקה א' פתרונות לחוברת מטלות(ממ"ן) 2021ב' אביב 30111
06:41:40
7 פרקים
70 סרטונים
549 ₪
סטטיסטיקה למדעים פתרונות לחוברת מטלות (ממ"ן) 2021ב' אביב 30203
07:29:20
7 פרקים
69 סרטונים
549 ₪

סטטיסטיקה ב

קורס סטטיסטיקה ב' 30112 האוניברסיטה הפתוחה
122:24:03
97 פרקים
1186 סרטונים
549 ₪
הסקה סטטיסטית 30204
72:15:03
39 פרקים
726 סרטונים
549 ₪
סטטיסטיקה ב' פתרונות לחוברת מטלות(ממ"ן) 2021ב' אביב 30112
05:05:19
6 פרקים
56 סרטונים
549 ₪
הסקה סטטיסטית פתרונות לחוברת מטלות (ממ"ן) 2021ב' אביב 30204
05:40:20
7 פרקים
52 סרטונים
549 ₪
סטטיסטיקה ב' פתרונות לחוברת מטלות(ממ"ן) 2021ג' קיץ 30112
03:56:35
6 פרקים
42 סרטונים
549 ₪

כלכלה

מבוא למקרוכלכלה 10126 האוניברסיטה הפתוחה
100:41:08
52 פרקים
1030 סרטונים
499 ₪
מבוא למיקרוכלכלה 10131 האוניברסיטה הפתוחה
52:03:20
40 פרקים
394 סרטונים
449 ₪
מיקרוכלכלה 2021ב' פתרונות לחוברת מטלות(ממ"ן) אביב 10131
03:34:50
5 פרקים
31 סרטונים
449 ₪
מקרוכלכלה 2021ב' פתרונות לחוברת מטלות(ממ"ן) אביב 10126
08:51:00
7 פרקים
105 סרטונים
499 ₪

קורסי מתמטיקה

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול חדוא 10142 הקורס בבניה :)
41:49:57
15 פרקים
453 סרטונים
149 ₪

OpenBook