מכללת אחוה

סטטיסטיקה

סטטיסטיקה א מכללת אחווה
18:18:41
3 פרקים
169 סרטונים
159 ₪

כלכלה

יסודות הכלכלה המכללת האקדמית אחווה
28:06:56
14 פרקים
203 סרטונים
159 ₪
יסודות הכלכלה מאקרו
13:10:11
6 פרקים
100 סרטונים
159 ₪

OpenBook