מכללת אחוה

סטטיסטיקה

סטטיסטיקה א מכללת אחווה
19:27:21
3 פרקים
175 סרטונים
159 ₪

כלכלה

יסודות הכלכלה המכללת האקדמית אחווה
28:11:21
14 פרקים
204 סרטונים
159 ₪
יסודות הכלכלה מאקרו
13:10:11
6 פרקים
100 סרטונים
159 ₪

OpenBook