הסתברות, הסתברות מותנה וקומבינטוריקה (הסתברות במרחב בדיד )

סטטיסטיקה א' לתלמידי מדיע החברה - ממ"ן 13 - יחידות 6-7 הסתברות במרחב בדיד

 

 
96 סרטונים
09:46:00
 

סרטונים

יחידות 2-3 תיאור נתונים - מדדי מרכז ופיזור
06:53:04
57 סרטונים
ממ"ן 12 - יחידות 4-5 התפלגות נורמלית ומדדי קשר סטטיסטיים
05:59:28
51 סרטונים
ממ"ן 14 - ריכוז פתרונות סטטיסטיקה א' יחידות 8 משתנה מקרי
04:21:39
34 סרטונים
התפלגות נורמלית יחידה 4
02:24:57
20 סרטונים
ממ"ן 15 - ריכוז פתרונות סטטיסטיקה א' מבחן לדוגמא סטטיסטיקה א'
04:22:25
58 סרטונים
יחידה 5 - מדדי קשר
04:17:49
35 סרטונים
יחידה 8: משתנה מקרי
02:29:52
20 סרטונים
טענות - סטטיסטיקה א'
02:40:59
49 סרטונים
ממ"ן 11 - ריכוז פתרונות בקורס סטטיסטיקה א'
06:36:31
32 סרטונים
ממ"ן 13 - ריכוז פתרונות סטטיסטיקה
08:53:50
72 סרטונים
פתרון מטלת מחשב ממ"ח 02 סטטיסטיקה א' 30111
08:54:09
122 סרטונים
2018ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 11 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
01:07:14
5 סרטונים
פתרון מטלת מחשב ממ"ח 01 סטטיסטיקה א' 30111
05:55:15
91 סרטונים
2018ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 12 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
01:00:01
6 סרטונים
2018ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 13 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
00:46:10
5 סרטונים
2018ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 14 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
00:31:30
5 סרטונים
2018ב' פתרון שאלות ממטלת מחשב ממ"ח 02 סטטיסטיקה א' 30111
01:13:59
20 סרטונים
2018ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 15 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
01:11:20
9 סרטונים
2018ג' פתרונות לשאלות נבחרות מממ"ן 15 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
00:33:11
8 סרטונים
2018ג' פתרון מטלת מחשב ממ"ח 01 סטטיסטיקה א' 30111
00:52:20
13 סרטונים
2018ג' פתרונות לשאלות נבחרות מממ"ן 13 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
00:39:55
6 סרטונים
2018ג' פתרונות לשאלות מממ"ן 14 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
00:40:05
5 סרטונים
2019א' פתרונות לשאלות מממ"ן 11 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
01:05:54
4 סרטונים
2019א' פתרון מטלת מחשב ממ"ח 01 סטטיסטיקה א' 30111
01:06:05
20 סרטונים
2019 א' פתרון שאלות ממטלת מחשב ממ"ח 02 סטטיסטיקה א' 30111
01:19:40
20 סרטונים
2019 א' פתרונות לשאלות מממ"ן 14 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
00:43:11
5 סרטונים
2019 א' פתרונות לשאלות מממ"ן 13 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
00:49:55
5 סרטונים
2019א' פתרונות לשאלות מממ"ן 12 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
00:45:06
6 סרטונים
2019א' פתרונות לשאלות נבחרות מממ"ן 15 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
00:57:40
10 סרטונים
2019ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 11 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
01:03:19
5 סרטונים
2019ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 12 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
00:53:46
6 סרטונים
2019ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 13 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
00:36:25
5 סרטונים
2019ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 14 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
00:29:30
5 סרטונים
2019ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 15 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
00:55:20
9 סרטונים
2019ב' פתרונות לשאלות מממ"ח 01 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
01:13:05
20 סרטונים
2019ב' פתרונות לשאלות מממ"ח 02 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
01:13:35
19 סרטונים
מבחן פתרון מלא 2014ב' מועד 81 סטט א 30111
00:43:40
10 סרטונים
מבחן פתרון מלא 2014ב מועד 90 סטטיסטיקה א'
00:47:59
10 סרטונים
מבחן פתרון מלא 2016ב' מועד 82 סטטיסטיקה א'
00:57:25
9 סרטונים
מבחן סטטיסטיקה א'
00:38:35
5 סרטונים
מבחן סטטיסטיקה א'
00:38:10
7 סרטונים
2019ג' פתרונות לשאלות מממ"ן 11 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
00:19:58
2 סרטונים
2019ג' פתרונות לשאלות מממ"ח 01 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
01:17:45
20 סרטונים
2019ג' פתרונות לשאלות מממ"ן 12 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
00:45:08
6 סרטונים
2019ג' פתרונות לשאלות מממ"ן 13 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
00:39:55
6 סרטונים
2019ג' פתרונות מממ"ן 15 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
00:57:40
10 סרטונים
2019ג' פתרונות לשאלות מממ"ן 14 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
00:41:46
5 סרטונים
2019ג' פתרונות לשאלות מממ"ח 02 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
01:07:09
20 סרטונים
2020א' פתרונות לשאלות מממ"ן 11 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
01:16:20
5 סרטונים
2020א' פתרונות לשאלות מממ"ח 01 מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
01:20:55
20 סרטונים

OpenBook