מתמטיקה לכיתה י"א 3 יח"ל 35371 תכ"ל חדשה

תכנית לימודים חדשה

 

אשכול החברה והמדע

יחידה ראשונה: למידת תהליכים ותופעות המתנהגים באופן מעריכי בהקשר למדעים וחברה

יחידה זו מטרתה להציג מודל גדילה ודעיכה מעריכית, להכיר את המצבים בהם נעשה שימוש במודל של גדילה ודעיכה מעריכית בהקשר של חברה ומדע.

יחידה זו מהווה בסיס ללמידת הפרק המקביל באשכול כלכלי-פיננסי.

 

יחידה שנייה: שימוש בכלים סטטיסטיים לעיבוד מידע - הרחבה (סטיית התקן)

יחידה זו מטרתה להבין את הצורך בשימוש בסטיית תקן כמצביע על מידת ההטרוגניות או ההומוגניות של התפלגות הנתונים.

 

יחידה שלישית: חישוב מ תקדם של סיכוי/הסתברות להתרחשויות לא ודאיות

יחידה זו היא המשך הפרק המקביל בכיתה י'. מטרת היחידה להציג אופן חישוב ההסתברויות של חיתוך המאורעות בלתי תלויים ומאורעות תלויים.

 

אשכול התמצאות במישור ובמרחב

יחידה ראשונה: יחס ופרופורציה בהקשר אורייני - כולל קנה מידה

יחידה זו מטרתה להציג את המושגים יחס ופרופורציה, ולהראות את היישומים שלהם: בהקשר של קנה מידה )ביחידה זו( ובהקשר של דמיון משולשים )ביחידה הבאה(.

יחידה זו מהווה מבוא לפרק של דמיון משולשים.

 

יחידה שנייה: דמיון משולשים בהקשר אורייני

הגדרה אינטואיטיבית של דמיון.

דמיון משולשים – הגדרה, משפט דמיון – זווית, זווית.

תכונות משולשים דומים - כולל היקפים ושטחים.

 

יחידה שלישית: שימוש בטריגונומטריה בהקשר אורייני

הגדרת סינוס, קוסינוס, וטנגנס במשולש ישר זווית.

חישובי צלעות, זוויות, היקפים ושטחים של צורות גיאומטריות המתפרקות למשולשים – תוך שימוש בטריגונומטריה, יחס, דמיון ומשפט פיתגורס.

 

אשכול פיננסי כלכלי

יחידה ראשונה: למידת תהליכים ותופעות המתנהגים באופן מעריכי בהקשר פיננסי כלכלי

יחידה זו היא המשך ליחידה הראשונה של אשכול החברה והמדע. מטרת היחידה היא לחזק

את הבנת התהליכים המתנהגים באופן מעריכי עם הקשרים פיננסיים וכלכליים .

 

יחידה שנייה: שימוש בכלים סטטיסטיים לעיבוד מידע - הרחבה )סטיית התקן(

יחידה זו היא המשך היחידה השנייה של אשכול החברה והמדע . בנוסף לחיזוק הבנת סטיית

התקן, היחידה מציגה את מדדי המיקום היחסי: רבעונים ועשירונים.

 
317 סרטונים
15 פרקים
30:18:20
 

פרקים

שאלון 801/182 מתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד (כיתה י')
43:33:18
19 פרקים
481 סרטונים
149 ₪
שאלון 35802 / 35381 מתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד
38:15:43
19 פרקים
455 סרטונים
149 ₪
שאלון 35803 / 35382 מתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד
38:40:24
15 פרקים
418 סרטונים
149 ₪
שאלון 35807 / 035582 מתמטיקה 5 יח"ל
83:44:38
19 פרקים
885 סרטונים
175 ₪
שאלון 35806 / 035581 מתמטיקה 5 יח"ל
86:37:26
25 פרקים
873 סרטונים
175 ₪
שאלון 35804 / 035481 מתמטיקה 4 יח"ל
80:04:09
22 פרקים
806 סרטונים
175 ₪
שאלון 35805 / 035482 מתמטיקה 4 יח"ל
58:40:40
19 פרקים
638 סרטונים
175 ₪
מתמטיקה - רופין למדע"ה
54:21:46
17 פרקים
599 סרטונים
99 ₪
מתמטיקה לכיתה י' 3 יח"ל 35172 תכ"ל חדשה
23:59:42
22 פרקים
255 סרטונים
159 ₪
מתמטיקה לכיתה י"ב 3 יח"ל 35372 תכ"ל חדשה
36:42:52
16 פרקים
370 סרטונים
159 ₪
שאלון 471 תכ"ל חדשה 4 יח"ל
112:38:04
32 פרקים
1030 סרטונים
159 ₪
שאלון 472 תכ"ל חדשה 4 יח"ל
39:21:42
20 פרקים
402 סרטונים
159 ₪
שאלון 571 תכ"ל חדשה 5 יח"ל
92:05:07
31 פרקים
868 סרטונים
159 ₪
שאלון 572 תכ"ל חדשה 5 יח"ל
89:41:21
25 פרקים
915 סרטונים
159 ₪

OpenBook