שיעור - בעיות תנועה - הכרות

הכרות עם בעיות תנועה

מרחק (דרך), מהירות וזמן

s=vt

 
00:16:00

שאלות ותשובות

למשלוח שאלה יש ללחוץ כאן
יש לך שאלה? נשמח לענות!
נפרסם את שאלתך והתשובה כדי לסייע לאחרים

OpenBook