2020ג' ממ"ן 14 שאלה 4ב'

לבדיקת הטענה, שהחדרה לשוק של נוזל כביסה חדש באמצעות חלוקת דוגמיות מעלה את מידת הצריכה במוצר,

נשאלו 50 נבדקים על מידת השימוש במוצר לפני חלוקת הדוגמיות,

ושבוע לאחר השימוש בדוגמיות.

התוצאות שהתקבלו היו:

21 אנשים השתמשו במוצר לפני קבלת הדוגמית וגם לאחר החלוקה.

7 אנשים השתמשו במוצר לפני קבלת הדוגמית אך לא השתמשו בו לאחר החלוקה.

14 אנשים לא השתמשו במוצר לפני קבלת הדוגמית אך השתמשו בו לאחר החלוקה.

ו- 8 אנשים לא השתמשו במוצר לפני קבלת הדוגמית וגם לא לאחר מכן

מהי מסקנת המחקר ברמת מובהקות 0.05? נמק.

 
00:04:16

שאלות ותשובות

למשלוח שאלה יש ללחוץ כאן
יש לך שאלה? נשמח לענות!
נפרסם את שאלתך והתשובה כדי לסייע לאחרים

OpenBook