12.2.1.1 מבחן הסימן תרגיל

שאלה 2

 

15 זוגות נשואים טופלו בשני סוגי טיפולים:

טיפול פרטני לאחד מבני הזוג וטיפול קבוצתי לבן הזוג השני.

פסיכולוגים נדרשו לבצע הערכות להצלחת הטיפול לכל אחד מבני הזוג בנפרד ולציין ב- (+) אם הטיפול הפרטני היה מוצלח יותר וב- (-) אם הטיפול הקבוצתי היה מוצלח יותר.

לבדיקת טענת הפסיכולוגים, שהטיפול הפרטני עדיף, נקבע כי אם יהיו לפחות 11 זוגות, שבהם הטיפול הפרטני מוצלח יותר, השערת האפס תידחה.

א. מהי רמת המובהקות של המבחן המוצע ?

ב. מהי עצמת המבחן אם ידוע כי טיפול פרטני יעיל יותר מטיפול קבוצתי ב- 80% מהמקרים.

ג. אם נמצא כי רק אצל 3 זוגות, הטיפול הקבוצתי היה מוצלח יותר מהטיפול הפרטני, מה ?תהיה מסקנתך ברמת מובהקות 0.05

 
00:04:39

שאלות ותשובות

למשלוח שאלה יש ללחוץ כאן
יש לך שאלה? נשמח לענות!
נפרסם את שאלתך והתשובה כדי לסייע לאחרים

OpenBook