2021ב' ממ"ן 11 הסקה סטטיסטית 30204 שאלה 2א'

ההוצאה השבועית של משפחת כהן על מזון היא משתנה מקרי עם תוחלת של 600₪ . ידוע כי ההסתברות שיוציאו יותר מ- 460₪ ופחות מ- 740₪ היא 0.45

אופיר טוענת שיתכן כי סטית התקן של ההוצאה השבועית של משפחת כהן על מזון היא 100₪ . האם אתם מסכימים עם טענתה של אופיר? נמקו!

 
00:04:00

שאלות ותשובות

למשלוח שאלה יש ללחוץ כאן
יש לך שאלה? נשמח לענות!
נפרסם את שאלתך והתשובה כדי לסייע לאחרים

OpenBook