מידע על תעודת הבגרות וזכאות לבגרות

תעודת בגרות

תעודת הבגרות במדינת ישראל היא תעודה המוענקת לכל בוגר בית ספר תיכון או נבחן חיצון שעמד בהצלחה בכל הדרישות הלימודיות והחוקיות של משרד החינוך בישראל. התעודה מוענקת על ידי אגף הבחינות במינהל הפדגוגי, שאחראי על קיום מערכת הבחינות הממלכתיות - חיצוניות ועל ידי בית הספר אותו סיימו התלמיד או התלמידה.

 

מבנה התעודה

התעודה כוללת את הנתונים המזהים של התלמיד או התלמידה ואת שם בית-הספר אותו סיימו. בצד הימני של התעודה מופיעה רשימת המקצועות בהם נבחן התלמיד בבחינות ממלכתיות חיצוניות באמצעות משרד החינוך או מאושרות על ידו. בצד השמאלי של התעודה מופיע רשימת המקצועות אותם למדו ובהם נבחנו במסגרת בית הספר. לכל מקצוע בתעודת הבגרות מוגדרת גם רמת הבחינה והציון שניתן לתלמיד במקצוע.

 

רמות הלימוד

רמות הלימוד במערכת מוגדרת ביחידות לימוד המאפיינות הן את מידת העמקה במקצוע ורמת קושי הבחינה והן את מספר שעות הלימוד באותו המקצוע. טווח הרמות למקצועות השונים הוא בין ‏1 יחידת לימוד ל - ‏5 יחידות לימוד, בדרך כלל היקף הלימודים ליחידת לימוד אחת מוערך בכ‏-90 שעות לימוד בכתה. כך מקצועות ברמה של ‏5 יחידות לימוד נילמדו בלפחות ‏450 שעות לימוד

 

ציון המקצוע

הציון שנקבע לכל מקצוע הוא שילוב של ממוצע הציונים של הבחינות שנערכו בבית הספר ועל פיהן נקבע הציון השנתי עם ציון הבחינה  הממלכתית-חיצונית

 

מקצועות ורמת המינימום הנדרשת לקבלת תעודת הבגרות:

תנ"ך 2 יח"ל

הבעה עברית 2 יח"ל

מתמטיקה 3 יח"ל

אנגלית 3 יח"ל

ספרות 2 יח"ל

היסטוריה 2 יח"ל

אזרחות 2 יח"ל *

ומקצוע מוגבר מתוך הרשימה למטה של המקצועות הבחירה המחייבת/תרבות כללית

הערה:

המקצוע תנ"ך מיועד לבתי ספר רגילים וחובה ללמוד אותו ברמה גבוהה

בבתי ספר דתיים. בבתי ספר נוצריים, ערבים או דרוזים, נבחנים התלמידים

במקצועות חלופיים: דת הנצרות, דת האסלם ומורשת הדרוזים

 

 

 

זכאים - תלמידים שעמדו בכל הדרישות והתנאים המוגדרים כמזכים בתעודת בגרות

נבחן אינטרני (פנימי) - תלמיד הלומד לקראת בחינות הבגרות או בחינות הגמר במסגרת בית-ספר העל-יסודי ונבחן במסגרת בית-ספרו.

נבחן אקסטרני (חיצוני) - תלמיד שאינו ניגש לבחינת הבגרות במסגרת לימודיו בבית-הספר העל-יסודי האינטרני, אלא נבחן במסגרת החיצונית (האקסטרנית)

נבחן משנה - בוגר בית-ספר על-יסודי, אשר נבחן בחינת בגרות או בחינת גמר במסגרת בית הספר שבו סיים את לימודיו, כדי להשלים את בחינותיו לתעודת הבגרות או כדי לשפר את ציוניו

ציון עובר - הציון 55 ומעלה.

 

קישורים לשאלות ותשובות לגבי בגרויות באתר OpenBook:

שאלות ותשובות לגבי בחינות בגרות אינטרני

שאלות ותשובות לגבי בחינות בגרות אקסטרני

שאלות ותשובות לגבי בחינות בגרות נבחני משנה

שאלות ותשובות בנושא זכויות עולים ותושבים חוזרים

 

OpenBook