2021ג' מקרוכלכלה פתרון ממ"ח 02 שאלה 8

בשנה שעברה נמצא משק בשיווי משקל בתעסוקה מלאה. כתוצאה משיפורים טכנולוגיים התוצר של תעסוקה מלאה בשנה זו גדול מזה שהיה בשנה שעברה. ידוע כי לא חל שינוי במרכיבי הביקוש המצרפי. מכאן ניתן להסיק כי:

א. המשק יהיה בתעסוקה מלאה גם בשנה הנוכחית.

ב. התוצר, ההשקעה והצריכה הפרטית לא ישתנו.

ג. התוצר יגדל אך ההשקעה והצריכה הפרטית לא ישתנו.

ד. ההשקעה והצריכה הפרטית יגדלו.

ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

(בסמסטר 2021ג' יש שינוי בסדר התשובות. שימו לב)

 
00:04:50

שאלות ותשובות

למשלוח שאלה יש ללחוץ כאן
יש לך שאלה? נשמח לענות!
נפרסם את שאלתך והתשובה כדי לסייע לאחרים
מהירות הסרטון

סרטונים נוספים

OpenBook