מקרוכלכלה פתרון ממ"ח 02 לחץ ציבורי יח' 4

משק נמצא בשיווי משקל באבטלה. לאור לחץ ציבורי הממשלה החליטה להגדיל את תשלומי ההעברה ולממן זאת על-ידי מכירת אג"ח לציבור. כתוצאה מכך:

א. התוצר, הצריכה הפרטית וההשקעה יגדלו.

ב. הצריכה הפרטית תגדל אך לא ברור מה יקרה להשקעה ולתוצר.

ג. התוצר יגדל אך לא ברור מה יקרה לצריכה הפרטית ולהשקעה.

ד. הצריכה הפרטית והתוצר יגדלו ולא יהיה שינוי בהשקעה.

ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

 
00:03:50

שאלות ותשובות

למשלוח שאלה יש ללחוץ כאן
יש לך שאלה? נשמח לענות!
נפרסם את שאלתך והתשובה כדי לסייע לאחרים
מהירות הסרטון

סרטונים נוספים

OpenBook