2021ב' מקרוכלכלה פתרון ממ"ח 02 שאלה 5

כתוצאה מיציאה ממשבר הקורונה משקי הבית החליטו להקטין את החיסכון האישי בכל רמה של הכנסה פנויה.

הניחו כי במשק זה ההשקעה אינה תלויה בתוצר. כתוצאה מכך:

א. החיסכון יגדל והצריכה הפרטית תקטן.

ב. הן החיסכון והן הצריכה הפרטית יקטנו.

ג. החיסכון לא ישתנה והצריכה הפרטית תגדל.

ד. החיסכון יקטן והצריכה הפרטית תגדל.

ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

 
00:05:00

שאלות ותשובות

למשלוח שאלה יש ללחוץ כאן
יש לך שאלה? נשמח לענות!
נפרסם את שאלתך והתשובה כדי לסייע לאחרים
מהירות הסרטון

סרטונים נוספים

OpenBook