2021ב' ממ"ן 15 הסקה סטטיסטית 30204 שאלה 4

במפעל ייצור שלוש מכונות ושלושה מפעילים. מנהל הייצור רוצה לבדוק את ההשפעה ,אם קיימת, של המכונות השונות ושל המפעילים השונים על מספר המוצרים הפגומים.

לצורך כך תוכנן ניסוי שבו כל מפעיל נדרש לעבוד על כל אחת מהמכונות בשני ימים שונים. נערך רישום מתאים של מספר המוצרים הפגומים בכל יום עבודה.

בוצע ניתוח שונות על הנתונים וחלק מהתוצאות מוצג בטבלה הבאה:

מקור השונות

סכום ריבועים SS

דרגות חופש d.f

ממוצע ריבועים MS

יחס F

מפעילים

 

 

 

 

מכונות

108

 

 

 

אינטראקציה

95

 

 

 

שגיאה

71

 

 

 

סה"כ

 

 

 

 

 

כמו כן נתונים ממוצעי מספר המוצרים הפגומים של המפעילים השונים:

 ¯X_1=12 , 〖 ¯X〗_2=19 ,   ¯X_3=17

א. מה סוג ניתוח השונות שבוצע? מה ההנחות הדרושות לביצועו?

ב. 1. השלימו את טבלת ניתוח השונות.

    2. רשמו את מסקנותיכם לגבי ההשפעה של הגורמים השונים על מספר המוצרים הפגומים, ברמת מובהקות 0.05.

ג. מצאו רווחי סמך סימולטניים, להפרשי תוחלות מספר המוצרים הפגומים בין המפעילים השונים, ברמת סמך 95%. (הניחו S^2=18.26 )

מה ניתן להסיק מרווחים אלה?

 

 
00:10:20

שאלות ותשובות

למשלוח שאלה יש ללחוץ כאן
יש לך שאלה? נשמח לענות!
נפרסם את שאלתך והתשובה כדי לסייע לאחרים

OpenBook