חשבון דיפרנציאלי שאלון 805/482

נגזרות של פונקציות טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות, פונקציות חזקה (עם מעריך רציונאלי), ופונקציות לוגריתמיות - כולל שילוב שלהן עם פונקציות פולינום ופונקציות רציונאליות.
עבור כל הפונקציות: נגזרת של סכום, הפרש, מכפלה, מנה. נגזרת של פונקציה מורכבת (שני שלבים בלבד).

עבור כל הפונקציות, שימושי הנגזרת:

  • לפתרון בעיות שבהן יש צורך במציאת שיפוע משיק, או במציאת משוואת משיק לגרף, בנקודה שעל גרף הפונקציה.
  • לחקירת פונקציה ושרטוט סקיצה של גרף הפונקציה. החקירה תכלול: תחום הגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, תחומי עלייה וירידה, נקודות קיצון (מקומי ומוחלט), התנהגות בסביבת נקודת אי-הגדרה, אסימפטוטות מקבילות לצירים (בכל סוגי הפונקציות) בהתאם לפירוט הבא:
    אסימפטוטות מקבילות לצירים בפונקציות הכוללות אלמנטים מעריכיים ולוגריתמיים ידרשו עבור , ושילובים פשוטים שלהם.
    עבור  יידרשו אסימפטוטות רק כאשר מציאתן פשוטה.
    לא יידרשו אסימפטוטות עבור מכפלות או מנות של פונקציית חזקה עם אחת הפונקציות הללו.

הקשר בין הפונקציות f(x) ו- f '(x)

 
76 סרטונים
08:49:06
 

סרטונים

טריגונומטריה במרחב שאלון 805/482
03:38:35
38 סרטונים
חשבון אינטגרלי שאלון 805/482
05:44:59
91 סרטונים
טריגונומטריה - פונקציות טריגונומטריות שאלון 805/482
05:29:32
58 סרטונים
סדרה חשבונית שאלון 805/482
03:08:33
32 סרטונים
סדרה הנדסית שאלון 805/482
02:08:06
31 סרטונים
חוקי חזקות
00:56:50
9 סרטונים
חוקי שורשים
00:30:20
7 סרטונים
טכניקה אלגברית
01:32:10
8 סרטונים
אי שוויונות
00:58:10
8 סרטונים
גדילה ודעיכה 805 / 481
03:47:01
39 סרטונים
משוואות מעריכיות אי שוויונות ופונקציות מעריכיות
01:31:55
16 סרטונים
מבוא לגאומטריה אנליטית 4-5 יחידות
05:40:33
71 סרטונים
לוגריתמים
00:45:15
6 סרטונים
הקשר בין גרף הפונקציה לנגזרתה
00:29:25
8 סרטונים
טריגונומטריה סינוס, קוסינוס, טנגנס במשולשים ומרובעים
09:00:24
98 סרטונים

OpenBook