טריגונומטריה - פונקציות טריגונומטריות שאלון 805/482

 

פונקציות טריגונומטריות

 

הפונקציות סינוס, קוסינוס וטנגנס, במעגל היחידה, ותיאורן הגרפי. הכרת הקשרים בין הפונקציות הטריגונומטריות של זוויות, של זוויות משלימות לזווית ישרה ושל זוויות המשלימות לזווית שטוחה, בעזרת שימוש במעגל היחידה. מחזוריות הפונקציות. חישוב ערכי הפונקציות לזוויות מיוחדות. הזוגיות או אי-הזוגיות של הפונקציות הטריגונומטריות. תיאור גרפי ופירושו (מחזור, נקודות חיתוך עם הצירים, נקודות מקסימום ומינימום, תחומי חיוביות שליליות, עלייה וירידה), ושל הזזות ומתיחות של פונקציות טריגונומטריות.

 

 

הפונקציות סינוס, קוסינוס וטנגנס, במעגל היחידה, ותיאורן הגרפי. הקשר של פונקצית הטנגנס לשיפוע של ישר. הכרת הקשרים בין הפונקציות הטריגונומטריות של זוויות, של זוויות משלימות לזווית ישרה ושל זוויות המשלימות לזווית שטוחה, בעזרת שימוש במעגל היחידה. מחזוריות הפונקציות. חישוב ערכי הפונקציות לזוויות מיוחדות. הזוגיות או אי-הזוגיות של הפונקציות הטריגונומטריות. תיאור גרפי ופירושו (מחזור, נקודות חיתוך עם הצירים, נקודות מקסימום ומינימום, תחומי חיוביות שליליות, עלייה וירידה), ושל הזזות ומתיחות של פונקציות טריגונומטריות.

פתרון משוואות, תוך הדגשת משמעות הפתרון במעגל היחידה, מהצורה ( sin(ax+b)=c , cos(ax+b)=c , tan(ax+b)=c , \(a sinx\pm b cosx=0\), sina=sinb ' cos a=cosb , tana=tanb), פתרון כללי ופתרון בתחום נתון. שימוש בטכניקה אלגברית (כגון פירוק לגורמים ופתרון משוואה ריבועית) לפתרון משוואות טריגונומטריות.

זהויות: \(tanx=\frac{sinx}{cosx}\)\(sin^2x+cos^2x=1\)\(sin(\alpha \pm \beta)\)\(cos(\alpha \pm \beta)\)\(sin 2\alpha\)\(cos 2\alpha\), , 

 

 
58 סרטונים
05:29:32
 

סרטונים

חשבון דיפרנציאלי שאלון 805/482
08:49:06
76 סרטונים
טריגונומטריה במרחב שאלון 805/482
03:38:35
38 סרטונים
חשבון אינטגרלי שאלון 805/482
05:44:59
91 סרטונים
סדרה חשבונית שאלון 805/482
03:08:33
32 סרטונים
סדרה הנדסית שאלון 805/482
02:08:06
31 סרטונים
חוקי חזקות
00:56:50
9 סרטונים
חוקי שורשים
00:30:20
7 סרטונים
טכניקה אלגברית
01:32:10
8 סרטונים
אי שוויונות
00:58:10
8 סרטונים
גדילה ודעיכה 805 / 481
03:47:01
39 סרטונים
משוואות מעריכיות אי שוויונות ופונקציות מעריכיות
01:31:55
16 סרטונים
מבוא לגאומטריה אנליטית 4-5 יחידות
05:40:33
71 סרטונים
לוגריתמים
00:45:15
6 סרטונים
הקשר בין גרף הפונקציה לנגזרתה
00:29:25
8 סרטונים
טריגונומטריה סינוס, קוסינוס, טנגנס במשולשים ומרובעים
09:00:24
98 סרטונים

OpenBook